Al het nieuws

Na het referendum in het Verenigd Koninkrijk dat in de zogenaamde stemming voor Brexit resulteerde, is de Europese Unie gepland voor een ander referendum van wellicht misschien gelijke betekenis. De Italiaanse premier Matteo Renzi raadpleegt het volk in oktober inzake hervormingen van het politieke stelsel, het senaat (hogerhuis van het parlement) die hij heeft voorgesteld. Deze hervormingen zijn gericht tegen Italië’s instabiele regeringen. Als het referendum instemt met de plannen, zal de premier wetten ter verbetering van de concurrentiepositie van Italië kunnen doordrukken. Als het referendum de plannen afwijst zal naar verwachting de premier aftreden. Dit kan leiden tot politieke instabiliteit, kapitaalvlucht, verruiming van de spreads op Italiaanse schuld en meer druk op Italiaanse banken die al in moeilijkheden verkeren.
Europese banken gaan over het algemeen door moeilijke tijden. De volgende grafiek weergeeft het verloop van de koers van bankaandelen, gemeten aan de Morgan Stanley Capital Index, een van de gewogen prijsindex van aandelen van Europese banken, samengesteld in 1998 (basis: 100 in 1998).
De index bereikte een dieptepunt in maart 2009 op 30,69 en is sindsdien geleidelijk hersteld van de kredietcrisis om te pieken op 73,15 in juli 2015. De Brexit veroorzaakt een daling van 21 procent in de index waarvan het nog niet volledig is hersteld. Binnen de Europese banksector wegen Italiaanse banken zwaar op de prestaties van de index.
Binnen de Europese bankensector zijn Italiaanse banken waarschijnlijk de meest zorgelijke. De financiële sector van Italië wordt geteisterd door een enorme voorraad van slechte leningen. De oudste bank ter wereld en de zwakste in Italië, Monte dei Paschi di Siena, is alleen al blootgesteld aan 47 miljard euro van slechte leningen. De bancaire toezichthouder van de ECB eist dat deze bank het bedrag terugdringt met 8 miljard in 2017 en nog eens 6 miljard in 2018. Ondertussen probeert de regering fondsen te vormen die kunnen worden aangewend voor ‘bailout’ van banken als dat nodig is. Ook probeert zij de EU te overtuigen om regels ten aanzien van kapitaalvereisten aan te passen in het belang van Italiaanse banken. Ook nieuwe regels die eisen dat aandeelhouders van banken mee betalen bij bailout van banken, probeert Italië te verzachten. Brussel heeft tot nu toe niet ingestemd.
De komende drie weken zal het probleem van de Italiaanse banken uitvoeriger worden besproken.

Courtesy van RBC Royal Bank NV - Foreign Exchange Trading Dutch Caribbean


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.