Al het nieuws

Een historisch moment: na 3.640 dagen verhoogt de Fed de korte rente op donderdag 17 december.

Tegelijkertijd geeft de machtige Centrale Bank van de VS het signaal dat haar vertrouwen in de economie sterk is (consumenten bestedingen, huizenmarkten, lonen en werkgelegenheid zijn immers goed hersteld sinds de kredietcrisis). Markten houden dan ook rekening met een reeks van renteverhogingen in de komende jaren. Dit zogenaamde nieuwe renteregime heeft vele gevolgen voor kapitaalmarkten. In deze bijdrage staan we stil bij de gevolgen voor de voor ons 2 belangrijke valuta’s: de dollar en de euro.
Terwijl de VS net is begonnen met monetaire verkrapping zien wij dat de ECB nog volop bezig is met monetaire verruiming. Begin december heeft de ECB bijvoorbeeld het asset buying-programma zelfs verlengd en markten verwachten nog meer verruimende maatregelen.
Onder deze omstandigheden groeit de zogenaamde rentepariteit tussen de VS en eurozone: het verschil tussen kapitaalmarktrente in de VS en eurozone wordt groter en in het voordeel van de VS.
Funding in Europa wordt goedkoper: immers, de ECB koopt obligaties tegen heel lage rentes en lange looptijden. Het loont multinationals dan ook om bij euro-banken te lenen en te investeren in de VS. Aangezien de economie van de VS aardig op gang komt, is er ook vertrouwen om te investeren.
In de vorige bijdrage is geïllustreerd dat opkomende economieën en hun valuta’s onder druk staan. Vele van deze landen lijden zwaar onder de lage olieprijs en andere grondstoffenprijzen. Tegelijkertijd hebben bedrijven en overheden in de opkomende landen hun schulden flink verhoogd: immers, men kon goedkoop lenen in dollars. Met de stijgende rente in de VS is een zogenaamde de-leveraging (afbouw van schulden) in opkomende landen te verwachten. Tegelijkertijd zien we in vele van deze landen, bijvoorbeeld China, dat investeringen teruglopen en besparingen stijgen.
De geldstromen uit de afbouw van schulden en besparingen vinden doorgaans hun weg naar de aandelen- en schuldmarkten: de VS neemt daarin een belangrijke plaats in.
De opsomming van deze effecten is niet uitputtend, maar ze hebben allen hetzelfde effect: een verhoogde vraag naar de Amerikaanse munt, vanuit Europa alsook vanuit opkomende landen. De dollar, gemeten in een mandje van valuta’s, de DXY-index, lijkt overgewaardeerd, maar onder de huidige omstandigheden lijkt deze munt nog verder te zullen stijgen.
Met de historische actie van de Fed is de euro ten opzichte van de dollar verder onder druk komen te staan en de algemene verwachting is een pariteitsrelatie: dat wil zeggen een euro/dollarkoers van 1,00 of zelfs lager!

Courtesy van RBC Royal Bank NV - Foreign Exchange Trading Dutch Caribbean


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.