Al het nieuws

Gerecht staat uitvoerig stil bij valsheid in geschrifte Tromp en Lourents

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Zelfs als het Gerecht uitgaat van de juistheid van voormalig Centrale Bank-president Emsley Tromp en hetgeen zijn toenmalige vriendin Y. de C. - in haar tweede verklaring - hebben verklaard, blijkt daaruit dat de door hem van oud-CBCS-onderdirecteur René Lourents via diens winkelbedrijf verkregen lening ‘grotendeels is aangewend voor een ander doel dan in de overeenkomst is omschreven en dat dit voor Tromp van meet af aan duidelijk was’.

Lees meer...

SER: Silvania mocht geen instructie belastingkwijtschelding geven

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Sociaal-Economische Raad (SER) stelt vast dat noch uit de Landsverordening invordering noch uit een andere verordening een bepaling volgt die de minister van Financiën de bevoegdheid geeft om instructies ter kwijtschelding van belastingen te geven.

Lees meer...

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Staten zijn aan zet. Het is aan parlement of er aangiften worden ingediend tegen personen en instanties, waarbij vermoedens en indicaties bestaan van foutief handelen tijdens de bouw van het Curaçao Medical Center (CMC), aldus voorzitter Eduard Braam van de HNO-enquêtecommissie.

Lees meer...

Veroordeling Tromp, maar vrijspraak voor ambtelijke corruptie

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Voormalig president van de Centrale Bank CBCS Emsley Tromp en zijn toenmalige onderdirecteur René Lourents zijn in de strafzaak-Hercules veroordeeld wegens valsheid in geschrifte. Voor alle overige feiten zijn ze vrijgesproken.

Lees meer...

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.