Al het nieuws

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Neysa Schoop-Isenia heeft zich teruggetrokken als kandidaat-minister voor Economische Ontwikkeling, maar laat het er niet bij zitten. Het is de bedoeling dat zij actie onderneemt tegen de Centrale Bank.

Lees meer...

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Ballast Nedam heeft de opleveringsdatum van 2 april voor het nieuwe ziekenhuis in Otrobanda (HNO) niet gehaald. De looptijd van een boeteclausule is ingegaan.

Lees meer...

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Land Curaçao kende per eind februari - anders dan in de periode daarvoor - een toename van de liquide middelen (cashflow), namelijk met 70 miljoen gulden in het actuele dienstjaar.

Lees meer...

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Centrale Bank (CBCS) zou bereid zijn te verklaren dat het goed zit met de integriteit van kandidaat-minister Neysa Schoop-Isenia, maar heeft die bereidheid wel nadrukkelijk geconditioneerd.

Lees meer...

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Als een (monumentaal) pand in slechte staat is dan krijgt de eigenaar een jaar om te beginnen met reparatie.

Lees meer...
Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).