Al het nieuws

De regering van Curaçao heeft iemand uit de Verenigde Staten (VS) de toegang tot Curaçao geweigerd om elk risico op ebola te voorkomen. 


Het gaat om een persoon met de Nederlandse nationaliteit die in de VS wordt gemonitord op een mogelijke ebola-infectie. ,,We willen geen enkel risico nemen in het belang van de volksgezondheid”, zei premier Ivar Asjes desgevraagd na een ingelaste vergadering van de Raad van Ministers. Hij benadrukte dat er geen enkele reden is voor paniek: ,,De persoon heeft geen ebola. Er is alleen sprake van monitoring.” De minister-president wilde verder niet ingaan op de redenen voor de weigering.
De Raad van Ministers kwam gistermiddag speciaal bijeen voor een briefing van directeur Lesley Fer van de Directie Risicobeheersing en Rampenbestrijding en epidemioloog Izzy Gerstenbluth over dit specifieke geval. Directe aanleiding hiervoor was dat de betreffende persoon had aangegeven naar Curaçao te willen afreizen. Na het horen van de medische, technische en juridische argumenten werd in een intern beraad door de ministers besloten om hem of haar ‘vooralsnog’ geen toegang te verlenen tot het grondgebied van Curaçao. De ministerraad heeft Gerstenbluth gevraagd in overleg met het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Amerikaanse autoriteiten de beslissing aan de betrokken persoon mede te delen.

Uit de krant vernam ik dat Philip Cohen Henriquez is overleden.
Lucina da Costa Gomez heeft mij indertijd verteld over de grote betekenis die hij voor onze partij, de Partido Nashonal di Pueblo (PNP) alsmede voor het volk van Curaçao heeft gehad en ik herinner mij deze verhalen nog heel goed…
In de periode dat hij actief was in de politiek en met name in de Partido Nashonal di Pueblo, werkte hij bij het bedrijf van zijn oom Hubert Salas en Co.. Carmen Zielinski, eveneens actief lid van de PNP en later ook Statenlid voor deze partij, had een ruimte gereserveerd voor de PNP waar ze voedselpakketten samenstelden voor de armen, toen armenzorg geheten en Philip Cohen Henriquez leverde gratis de etenswaren van Hubert Salas en Co. voor dit goede doel. Deze pakketten werden uitgedeeld door de PNP en niet in naam van de partijleider van de PNP. In die tijd bestond er nog een hechte eenheid binnen de Partido Nashonal di Pueblo.
Voorts bestond het bestuur van de partij toen uit mensen die uit de verschillende wijken op het eiland kwamen en uit padrino’s uit deze wijken. Zo was Philip Cohen Henriquez padrino van de grote wijk Barber en werd hij bijzonder gewaardeerd door de wijkbewoners net als door iedereen trouwens in de partij. Een harde werker met veel belangstelling voor zijn medemens.
Met dit ingezonden stuk wil ik bereiken dat de leden van de huidige Partido Nashonal di Pueblo weten dat Philip Cohen Henriquez heel veel voor ons volk en met name voor hen in de buitenwijken heeft betekend…
Laten we hem gedenken als een bon yu di Kòrsou die heel veel van de mensen hield en deed wat hij kon doen voor hen die het moeilijk hadden. Moge hij nu rusten in vrede…
Helga Mensing - al 43 jaar lid van de PNP, Curaçao

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.