Al het nieuws

Kralendijk - Medialab Curaçao en Riet Sealy (directeur Centrum Jeugd en Gezin) hebben twee workshops georganiseerd voor pedagogische medewerkers en leraren over het maken van een digitaal prentenboek voor kinderen. Een digitaal prentenboek is heel aantrekkelijk voor kinderen en stimuleert hun taalontwikkeling.
Tegenwoordig hebben alle scholen een computerzaal en vrijwel alle kinderen groeien thuis op met moderne media en computertechnologie. De moderne media kan ook worden ingezet in het onderwijs. Tijdens de workshops werden de verschillende bestaande mogelijkheden gedemonstreerd. Het leren maken van een digitaal boekje was daar een voorbeeld van. Alle deelnemers leerden een digitaal prentenboek te maken.
In totaal waren er 43 deelnemers die de verschillende scholen vertegenwoordigden, het centrum voor Jeugd en Gezin en de diverse scholen. Sygline Scheper (Medialab Curaçao) en Riet Sealy verzorgden de workshops. De cursisten waren heel erg enthousiast en spraken zelfs af om binnenkort samen te komen om elkaar hun eigen boekje te laten zien. Grote dank gaat uit naar het Rooms Katholieke en Openbare schoolbestuur voor hun medewerking.

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).