Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De netto positie van de overheid bij de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) is recentelijk gestegen met 55,5 miljoen gulden als gevolg van een overmaking door Nederland van geïnde dividendbelasting in het kader van de Belastingregeling van het Koninkrijk (BRK).

Lees meer...