Al het nieuws

Fundashon Prevenshon licht financiële uitdagingen toe

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De minister van Gezondheid ‘steunt preventie’ en is van mening dat de financiering ervan op Curaçao ‘meer structureel’ dient te gebeuren.

F05 PrevenshonDat zei hij aan het eind van een werkbezoek aan Fundashon Prevenshon (Caribbean Prevention Center), dat gratis preventief screent op diverse kankersoorten. De stichting werd vijftien jaar geleden opgericht door professor oncoloog Bob Pinedo, maar moest dit lange tijd doen met uitsluitend gelden van particulieren.

Hoewel er sinds enkele jaren een bijdrage is van 1,9 miljoen via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) wordt het jaarlijkse tekort van anderhalf miljoen nog altijd opgebracht door private goede doelenfondsen.

Minister Javier Silvania zegt dat ook het ministerie van GMN (Gezondheid, Milieu en Natuur) ‘een potje voor preventie heeft’ en dat hij zal zorgdragen voor een bijeenkomst van SVB en GMN met Prevenshon. ,,Dat de overheid geen geld heeft, gaat niet altijd op”, zei hij in gesprek met oprichter en oud-voorzitter Pinedo, zijn opvolger Ashley Duits die nu voorzitter is en directeur Louise Elstak.

De MFK-bewindsman bezocht gisteren het Preventiecentrum in het markante monumentale, geheel gerestaureerde, pand aan het Molenplein in Otrobanda. Hij kreeg er een rondleiding en sprak er met de top. Het medisch centrum begon eind 2008 in een klein onderkomen aan de Klipstraat. Toen met amper 80 vierkante meter; nu beschikt het over 1.200 m2, waar dagelijks tussen de 50 en 70 personen een gratis screening van borsten, baarmoeder en darmen ondergaan.

Preventie is altijd en in alle opzichten beter dan genezen, zo is het uitgangspunt. Het scheelt ook veel aan medische behandeling. Maar er was lange tijd geen overheidsgeld voor de Fundashon; de stichting moest het enkel doen met ‘morele steun’. Later kwam daar de bijdrage vanuit de SVB bij. Op de vraag van Silvania of er meer financiële behoefte is, luidt het antwoordt ondubbelzinnig: ,,Jazeker, de stichting komt nu elk jaar zo’n 1,5 miljoen tekort.”

Voorzitter Duits gaf in een betoog aan dat ‘life style’ een bepalende factor is. Met gedrag en gedragsverandering kunnen vele ziektes worden voorkomen. Er is dan ook een correlatie tussen onderwijs en voorkoming van aandoeningen, zoals ook geldt dat aangetoond is dat armoede leidt tot meer kwalen.

Prevenshon heeft echter grote moeite om de mensen te bereiken, legt directeur Elstak uit. ,,Dit komt omdat veel adressen onjuist blijken te zijn. Uit een klein onderzoek is gebleken dat van de 100 adressen er 40 tot wel 50 niet correct zijn; in elk geval niet bij de mensen aankomen.”

Daarom wordt nu gewerkt aan een project om een app in te zetten, vult Pinedo aan. Communiceren via een app is goedkoper en door de laagdrempeligheid reageren de mensen veel eerder en makkelijker op app-berichten.

De Gezondheidsminister zegt met zoveel woorden te geloven in preventie en het werk op dit terrein ook te (zullen) ondersteunen. Ook is Silvania voorstander van een meer structurele wijze van financiering.

Voor meer informatie over de stichting zie ook:
www.fundashonprevenshon.com


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.