Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De prijzen voor benzine en diesel gaan stijgen en ook de kosten voor elektriciteit en water worden hoger. De nieuwe bedragen gelden vanaf dinsdag 26 september voor de olieproducten en vanaf zondag 1 oktober voor water en elektra.

BrandstofDit meldt toezichthouder op de prijsontwikkelingen van olieproducten en nutsvoorzieningen Bureau Telecommunicatie en Post (BT&P). Voor een liter Mogas 95 benzine stijgt de prijs van 2,44 naar 2,50 gulden per liter. En low sulfur diesel (LSD) gaat van 1,74 gulden per liter naar 1,91 gulden.
,,Sinds juni 2023 is er sprake van een aanhoudende sterke stijging van internationale prijzen voor olie en geraffineerde brandstoffen. Hoewel de aankoopprijs voor Mogas 95 (benzine) daalt, stijgt het eindgebruikerstarief vanwege een forse stijging in de correctie van de overschot/tekort-component”, zo wordt uitgelegd.

Ook nutstarieven omhoog
De stijging van de elektriciteitstarieven is voornamelijk het resultaat van hogere gemiddelde brandstofkosten voor de productie van elektriciteit vanwege een forse stijging in de brandstofprijzen en ‘een substantieel hogere correctiefactor over augustus 2023’. De stijging van de watertarieven is het resultaat van hogere elektriciteitskosten voor de productie van water en ook hier vanwege ‘een substantieel hogere correctiefactor over augustus 2023’.
Het meest voordelige tarief voor elektra gaat van 62 cent per kilowattuur (huishoudelijk verbruik tot 250 kWh) naar 68 cent per kWh. Bij leidingwater is het een forse toename van 8,75 gulden per kuub (m3) nu naar 9,15 gulden per m3 (huishoudelijk verbruik tot 9 kuub).
Uitgelegd wordt dat de aankoopprijzen die worden gehanteerd voor de maand oktober 2023 in beginsel gebaseerd zijn op de beschikbare brandstofvoorraad per eind augustus 2023. Er zit dus een vertraging in die via het element ‘overschot/tekort’ wordt verrekend.

Cijntje informeert over nieuwe brandstof
MEO-minister Ruisandro Cijntje (PNP) heeft tijdens een persconferentie meer uitleg gegeven over de nieuwe brandstofspecificaties, waarvoor de Raad van Ministers (RvM) op 23 augustus de richtlijnen heeft goedgekeurd.
Eind november moet de eerste lading op Curaçao aankomen en ongeveer een maand later moet deze brandstof ook daadwerkelijk uit de pomp komen. De eerste periode zullen de nieuwe benzine en diesel nog worden vermengd met de oude voorraad.
Deze zogeheten ‘flush-out-periode’ duurt voor benzine (Mogas) ongeveer twee maanden en voor diesel (LSD) zo’n vier maanden. Deze nieuwe brandstoffen, met een andere samenstelling dan de huidige, zijn niet alleen beter voor de prestaties en levensduur van voertuigen, maar ook beter voor het milieu.
Cijntje begon zijn presentatie met het gezegde ‘primintí ta debe’, ofwel: belofte maakt schuld. De vraag naar een betere kwaliteit brandstof bestaat immers al langer. De minister verwees naar internationale prijsstijgingen, als gevolg van wereldwijde ontwikkelingen, maar ook naar acties die in 2020 werden georganiseerd door taxi-, bus- en vrachtwagenchauffeurs.
Uiteindelijk werd er in juni 2022 een werkgroep ingesteld die belast is met de voorbereiding van nieuwe brandstofspecificaties. Na de zomer van dat jaar werd het Duitse expertisebedrijf SGS Inspire geselecteerd om een studie uit te voeren. Kort gezegd had deze organisatie twee belangrijke aanbevelingen. Enerzijds zouden op korte termijn de specificaties voor zowel benzine als diesel moeten worden aanpast - brandstof met een andere samenstelling dus - en anderzijds adviseerden zij om een programma in te stellen om de kwaliteit van brandstof in de gehele distributieketen te monitoren.
De voordelen van de nieuwe brandstofspecificaties zijn drieledig. Ze zouden moeten zorgen voor betere motor-efficiëntie en -prestaties, voor minder onderhoudskosten aan voertuigen en voor een vermindering van emissies, waardoor de luchtkwaliteit en de volksgezondheid verbeteren.
Vervolgens kreeg Curt Belfor, de directeur van toezichthouder en regulator Bureau Telecommunicatie & Post (BT&P) het woord. Hij vertelde onder meer wat technisch gezien de grootste veranderingen - en verbeteringen - zijn. Het gaat voornamelijk om het lagere zwavelgehalte in de nieuwe brandstof. Bij benzine (Mogas) gaat dit gehalte terug van 1.000 ppm (parts per million) naar 30 ppm en bij diesel (LSD) van 500 naar 15 ppm.
Nadat Belfor meer had verteld over de eerder genoemde flush-out-periode, kwam hij ook met minder goed nieuws voor de Curaçaose bevolking. Per oktober gaan de prijzen van alle brandstoffen en nutsvoorzieningen omhoog. Elektriciteit wordt 6 cent duurder, water 41 cent, benzine 6 cent en diesel 17 cent.
Tot slot was het tijdens de persconferentie de beurt aan Yamil Lasten, de directeur van Curoil. Deze organisatie is niet alleen pomphouder, maar ook brandstofimporteur. Met die laatste ‘pet’ op, gaf Lasten een uitleg over het aankoopproces en het proces van de prijsbepaling van brandstof.
Hij vertelde dat Curoil volgens de nieuwe productspecificaties de brandstoffen gaat inkopen. Dat zal, net als nu, gebeuren volgens een aanbestedingsproces. Dit moet ervoor zorgen dat brandstoffen tegen de meest gunstige prijzen worden aangekocht.
De door een accountant goedgekeurde aankoopfactuur dient Curoil in bij BT&P voor een prijsberekening. Uiteindelijk brengt deze organisatie advies uit aan MEO wat betreft de uiteindelijke prijs per liter aan de pomp.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

Geen tags gevonden.