Al het nieuws

Personeels- en geldtekort grootste probleem

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De University of Curacao (UoC) heeft bij de verschillende faculteiten en afdelingen voor uitdagingen gestaan, zo blijkt uit het jaarverslag 2022. Zo had de Faculteit der Technische Wetenschappen (FdTW) te kampen met een tekort aan personeel.

F04 OP UoC kende uitdagingen in 2022 plat,,De slechte economische situatie op het eiland drukt zich voornamelijk uit in afnemende inschrijvingen”, zo wordt aan een lijstje met ‘problemen’ toegevoegd. Hierdoor zijn studenten ook genoodzaakt om naast hun studie te werken, wat studievertraging tot gevolg heeft. Sommige studenten zijn gedwongen vroegtijdig te stoppen met hun studie. De FdTW schrijft: ,,Opmerkelijk is dat veel studenten onvoldoende financiële middelen hebben om studieboeken aan te schaffen, wat een negatieve invloed heeft op hun studievoortgang.” En tot slot meldt de faculteit dat de slechte financiële situatie van de UoC en de FdTW een belemmering vormt voor diverse ontwikkelingen binnen de faculteit, zoals de professionalisering en vernieuwing van het onderwijs.

De Algemene Faculteit (AF) kende ook uitdagingen vooral van financiële aard. ,,De begroting van de faculteit werd in 2022 ingekort, in lijn met de instituutsbegroting als gevolg van kortingen in de landsbegroting. Ondanks deze inkrimping op personeel en financieel gebied, is de faculteit er met nog beperktere mankracht en middelen in geslaagd om 2022 weer de kwaliteit van haar opleidingen te blijven garanderen”, zo wordt geschreven.
Bij de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) was de grootste uitdaging van 2022 de kostenbeheersing oftewel de vermindering van de uitgaven aan gastdocenten. ,,Dit zorgde voor een extra belasting op de interne vaste wetenschappelijke medewerkers”, zo wordt aangevoerd.

Het ‘Department of Quality Assurance’ (DQA) die belast is met het leveren van onderwijskundige ondersteuning, beleidsontwikkeling en advies en kwaliteitszorg, heeft ook ‘uitdagingen’ gekend. In het jaarverslag staat dat er vooral sprake is geweest van een hoge werkdruk. ,,Deze werkdruk werd versterkt door de verschillende (proef)visitatietrajecten en de voorbereidingen op de Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK)-nulmeting die vrijwel tegelijk liepen en de intensieve voorbereidende werkzaamheden van de Canqate-conferentie.” Dit is een jaarlijkse conferentie van de regionale Caribbean Network for Quality Assurance in Tertiary Education (Canqate).

Het Human Resource Department (HRD) geeft aan dat het moeilijk is personeel aan te trekken. ,,Hetgeen dat de UoC te bieden heeft aan salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden is weinig aantrekkelijk voor kandidaten”, zo wordt uitgelegd.

De Campus & Mensa (C&M) beklaagt zich erover dat er een dalend verblijf is van studenten uit de regio. ,,Door de financiële situatie van de UoC is er lange tijd niets vernieuwd. Alle meubels zijn oud en daar wij ook te maken hebben met witte mieren is de situatie alleen maar erger geworden”, zo staat in het jaarverslag. Bij de mensa is er sprake van personeelstekort. En: ,,Er is grote behoefte aan verschillende keukenaccessoires.”
De afdeling Finance van de UoC had ook te maken met personeelstekort omdat vier medewerkers met ontslag gingen. De afdeling was zelfs tijdelijk onbemand vanaf juli 2022. ,,Het ontslag van de debiteurenmedewerker leidde ertoe dat sommige cruciale taken niet tijdig waren uitgevoerd. Bij het ontslag van de controller nam het hoofd Financieel medewerker deze taken over, samen met enkele collega’s.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.