Al het nieuws

Registratie geneesmiddelen uit andere verwante klimaatzones toestaan

Van onze redactie
Willemstad - De regering maakt naar eigen zeggen ‘voortgang met de introductie van generieke geneesmiddelen’. Begin mei is de Raad van Ministers op verzoek van de minister van GMN (Gezondheid, Milieu en Natuur) akkoord gegaan met het verzoek om het Landsbesluit houdende algemene maatregelen verpakte geneesmiddelen te wijzigen.

MedicijnenMet deze wijziging wordt het mogelijk een groter aantal geneesmiddelen op Curaçao te registreren, zo wordt uitgelegd.
In het rapport van de Taskforce Marktordening en Financiering Zorgsector (TMFZ) van 2019 wordt beoogd om besparingen te realiseren op geneesmiddelen (34 miljoen gulden, medisch specialisten (17 miljoen) en medische uitzendingen (19 miljoen) voor een totaalbedrag van 70 miljoen. ,,Deze besparingen dienen te worden gerealiseerd om het gat te dichten van de hogere exploitatielasten van het nieuwe ziekenhuis Curaçao Medical Center (CMC) ten opzichte van het oude ziekenhuis Sehos.”
Inmiddels is vier jaar verstreken en is van de beoogde besparing slechts circa 20 miljoen gerealiseerd. Dit heeft verschillende redenen, aldus de regering. Vooral de besparing op het gebied van geneesmiddelen is praktisch niet gerealiseerd.
,,Het opheffen van de belemmeringen om de taakstellende besparing op geneesmiddelen te realiseren is daardoor nog meer prangend geworden; tegen de achtergrond van de hogere exploitatielasten van het CMC, alsmede het achterblijven van de verlaging van de kosten van medische uitzendingen en de besparing op medisch specialisten.”
De regering meent dat het wijzigen van de Lbham verpakte geneesmiddelen ‘significant kan bijdragen’ aan het behalen van de taakstellende besparing op geneesmiddelen van totaal 34 miljoen.
,,Het gaat hierbij om een wijziging in de klimaatzonevereisten van geneesmiddelen. Het hanteren van de eis dat klimaatzones exact moeten overeenkomen met die van Curaçao om de kwaliteit van geneesmiddelen te garanderen, is een punt van veel discussie geweest en waarvoor een oplossing noodzakelijk is”, wordt toegelicht.
Het Lbham verpakte geneesmiddelen regelt onder ander de registratievereisten voor geneesmiddelen. Daarbij dient de kwaliteit van de medicijnen te worden gewaarborgd. Daartoe moeten geneesmiddelen qua houdbaarheid en effectiviteit de tropische omstandigheden kunnen doorstaan.
,,In de praktijk blijkt dat veel medicijnen gegarandeerd zijn in bepaalde subtropische klimatologische omstandigheden, die weinig tot niet van de lokale klimatologische omstandigheden verschillen. Waar er verschillen bestaan, zijn deze doorgaans terug te voeren in de temperatuur bij opslag, transport, beheer en gebruik van deze geneesmiddelen.”

‘Gedoogbeleid voor onmiddellijke registratie’...

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.