Al het nieuws

Hof van Justitie kan rekenen op extra geld uit Nederland

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Hof van Justitie schrijft in het jaarverslag 2022 dat het project Versterking Rechtshandhaving/Team Bestrijding Ondermijning (TBO) van een projectmatige aanpak is overgaan in een structurele duurzame aanpak. Daarnaast heeft de minister van Veiligheid en Justitie in Nederland besloten om de middelen voor de ondermijningsaanpak uit te breiden.

F07 HOF Project Ondermijning structHof: ,,De aanvullende middelen lopen via een ingroeimodel jaarlijks op. Voor het Hof betekent dit voor 2022 een toename van de bijdrage met een bedrag van 723.000 gulden ten opzichte van voorgaand jaar. De bijdrage voor 2022 is 2.419.000 gulden en de kosten voor de berechting 2.114.000 gulden. Het project had eind 2022 een saldo van 1.098.000 gulden. Dit saldo is het resultaat van onderbesteding uit voorgaande jaren. Het Nederlandse ministerie heeft toegezegd dat het saldo beschikbaar blijft voor het Hof ter dekking van de kosten die gerelateerd zijn aan de ondermijningsaanpak.”

De minister van Veiligheid en Justitie in Nederland heeft het project versterking rechtshandhaving/TBO opgezet voor de versterking van de rechtshandhaving in het Caribisch deel van het koninkrijk. In het jaarverslag wordt uitgelegd: ,,Het gaat om een programmatische aanpak ter versterking van de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit, in het bijzonder ondermijning. Dit betekent dat criminelen gebruik maken van legale bedrijven en diensten voor illegale activiteiten. Dat brengt een risico met zich mee van verleiding en afpersing van legale partijen, ambtenaren en openbaar bestuur. Op deze manier ondermijnen criminelen het gezag van justitie en vervagen normen en waarden bij legale partijen. Hiermee verslechtert ook het gevoel van veiligheid en leefbaarheid in de samenleving.”

Voor het project is door Nederland voor de jaren 2016 tot en met 2021 financiering beschikbaar gesteld voor extra capaciteit voor de opsporing, vervolging en berechting van deze criminelen. De afgelopen jaren hebben er door de inzet van deze extra capaciteit verschillende strafrechtelijke onderzoeken kunnen plaatsvinden. En zo legt het Hof uit: ,,De capaciteit is besteed aan zowel het opstarten van nieuwe onderzoeken, het afronden van grote en langdurige onderzoeken en kortlopende onderzoeken.
De strafrechtelijke onderzoeken hadden betrekking op criminaliteit met een financieel-economische component en met betrokkenheid van zogenoemde Politically Exposed Persons (PEP), ambtenaren, overheids-nv’s, facilitators of organisaties in de collectieve sector. De onderzoeken richtten zich (naast corruptie) op ernstige vormen van belastingfraude, verduistering van overheidsgeld, vervalsing van documenten en witwassen. Als gevolg van deze aanpak hebben er bij het Hof in eerste aanleg ook veroordelingen plaatsgevonden waarop veelal hoger beroep is aangetekend.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.