Al het nieuws

CTB: Groei aantal Amerikaanse toeristen, maar korter verblijf

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het aantal bezoekers uit Nederland en Europa blijft stabiel, terwijl er nog steeds groei zit in het aantal toeristen uit de Verenigde Staten (VS). Wel is het zo dat de Nederlanders boven het gemiddelde van 8,5 nacht verblijf zitten en dat de Amerikanen daaronder zitten, te weten respectievelijk 11 en 6,4 nachten.

AmerikaanDat stelt de Curaçao Tourist Board (CTB) over de maand maart 2023. Vorige maand kwamen er 45.914 verblijfsbezoekers, een stijging van 13 procent ten opzichte van maart 2022, toen 40.541 toeristen Curaçao bezochten. CTB: ,,De Europese regio handhaaft haar positie als bronregio met 19.953 aankomsten (43 procent), waarvan 16.287 uit Nederland, gevolgd door Noord-Amerika met 15.707 aankomsten (34 procent), waarvan 11.858 bezoekers uit de VS, Zuid-Amerika met 6.263 aankomsten (14 procent), de Caribische regio met 2.914 aankomsten (6 procent) en de rest van de wereld met 1.077 aankomsten (2 procent) in maart.”
Uit de informatie van de Immigratiedienst blijkt dat alle bezoekers gemiddeld 8,5 nacht op Curaçao hebben doorgebracht. Nederlandse bezoekers die in maart naar Curaçao reisden brachten gemiddeld 11 nachten door en 53 procent verbleef in resorthotels.
Amerikaanse toeristen brengen gemiddeld 6,4 nachten door op Curaçao en de meerderheid verblijft in resorthotels (74 procent).
Wat betreft leeftijd tekent de CTB op dat veel van de bezoekers die in maart reisden tussen de 45 en 64 jaar oud zijn (37 procent) of tussen 25 en 44 jaar (35 procent). Zestig procent van alle bezoekers verbleef in resorthotels. Het belangrijkste doel van de reis naar Curaçao in maart is vakantie (87 procent), gevolgd door zaken (5 procent) en bruiloft (2 procent).
Verder becijfert het toeristenbureau nog dat uit Zuid-Amerika 6.263 bezoekers verwelkomd werden. Van de Zuid-Amerikaanse aankomsten kwamen er 2.748 (44 procent) en 1.329 (21 procent) uit respectievelijk Colombia en Brazilië. De meeste Zuid-Amerikaanse bezoekers die in maart naar Curaçao reisden, kozen een resorthotel als accommodatie (65 procent).
,,Vanuit de Caribische regio hebben we in maart 2.914 verblijfsbezoekers mogen verwelkomen, voornamelijk uit de eilanden van het Nederlandse Koninkrijk”, zo wordt er nog aan toegevoegd.
Er kwamen 42 cruiseschepen aan op Curaçao met in totaal 107.307 cruisebezoekers in de maand maart. In maart 2022 rapporteerde Curaçao Ports Authority (CPA) 39 cruiseschipaanlopen en 60.237 cruisepassagiers.