Al het nieuws

CBCS-president Doornbosch tegen verlenging detachering DNB-specialist

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Onbegrip en ongeloof is er over het recente besluit van Centrale Bank-president Richard Doornbosch om het detacheringscontract met divisiemanager Elisabeth Grimm - ‘hét gezicht in het Ennia-dossier’ - niet te verlengen, terwijl niet in de vervanging zou zijn voorzien.

EnniaDoornboschIn het paasweekeinde bereikten het Antilliaans Dagblad verontrustende berichten over mogelijk verstrekkende gevolgen van het besluit van de raad van bestuur (RvB), waarbij topman Doornbosch gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid als president om zelf de beslissing te nemen.
Grimm, die na het uitspreken van de noodregeling ten aanzien van de Ennia-groep medio 2018, vanuit De Nederlandsche Bank (DNB) werd uitgeleend aan de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), kent het dossier als enige door en door. Dat is intussen een zeer complex dossier, met meerdere gelijktijdig lopende grote rechtszaken in verschillende delen van de Verenigde Staten (Californië en Texas) en een groepsaansprakelijkheidsprocedure op Curaçao.
Het belang van tienduizenden polishouders, met name op Curaçao, staat op het spel. Voor hen dreigt na vaak decennialang sparen een forse korting op de uitkering van hun pensioenen en levensverzekeringen, omdat de Amerikaanse Ennia-eigenaar Hushang Ansary - mede door onrechtmatige onttrekkingen - een enorm solvabiliteitstekort liet ontstaan en vooralsnog weigert terug- of bij te storten.
Dat de kwestie Ennia inmiddels een nationale zaak is, blijkt wel uit het feit dat Statenleden er vragen over stellen en het kabinet-Pisas een speciale commissie in het leven heeft geroepen om de eventuele implicaties voor de Landskas in kaart te brengen. De financieel-economisch directeur van de CBCS, José Jardim, sprak onlangs aan het slot van een rechtszitting van mogelijke ‘sociale ontwrichting’, die als gevolg van de korting zal ontstaan.
De divisiemanager Resolutie kreeg een detacheringsaanstelling, die vorig jaar werd verlengd; naar verluidt na (bij)sturing vanuit de raad van commissarissen (RvC). Een nieuwe verlenging in deze functie over enkele maanden ziet Doornbosch echter niet zitten. Hij gaat daarmee voorbij aan adviezen van bij de Ennia-zaak betrokken advocatenkantoren, die hameren op continuering en het mijden van elk risico.
Dat Grimm zelfs door de tegenpartij - Ansary, die als meerderheidsaandeelhouder en de feitelijke voormalig bestuurder van Ennia werd veroordeeld tot betaling van een miljard gulden aan schade - wordt gezien als een van de voornaamste gesprekspartners bij CBCS, blijkt uit de spraakmakende brief vanuit de Ansary-hoek waarin werd aangeboden het miljard te betalen; die brief was gericht aan financieel-economisch directeur Jardim én aan haar.
De door DNB gedetacheerde functionaris geldt als degene die zich dag en nacht voornamelijk bezighoudt met de Ennia-zaak en alle ins en outs weet. Deugdelijke vervanging zou vele maanden kunnen duren; kostbare tijd in een kritieke fase. Intern bestaat de vrees dat wanneer Grimm, als een van de kopstukken in de strijd tegen de Ansary’s, niet in haar functie verder kan, dit nadelige gevolgen zal kunnen hebben voor de slagingskansen op een goede afloop voor Ennia en de polishouders.
Het draait allemaal om de opgebouwde rechten tot aan de noodregeling van Ennia Caribe Leven, waarmee ongeveer 1,3 miljard gulden is gemoeid. Indien er geen externe bijdrage komt - gelden van Ansary of een bijdrage van regering - dan zal de korting op deze rechten aanzienlijk kunnen uitvallen.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.