Al het nieuws

Belastingdienst: Vrijdag 28 april in plaats van 1 april

Van onze redactie
Willemstad - De uiterste indieningsdatum van de verzamelloonstaat 2022 is verlengd tot vrijdag 28 april. Dat is gisteren bekendgemaakt.

F05 Ontvanger Gebouw Belastingkantoor WTC 6,,Door de Belastingdienst wordt er momenteel alles aan gedaan om de ontvangen aanvragen zo spoedig mogelijk te verwerken. Onder andere worden geautomatiseerd crib-nummers aangemaakt voor alle ingezetenen die nog niet over een crib-nummer beschikken.”

Momenteel dienen veel burgers een aanvraag in voor een nieuw crib-nummer terwijl zij reeds over een crib-nummer beschikken. Indien iemand correspondentie ontvangt van de Belastingdienst - aanslag, aanmaning, verrekeningsbrief etc. - dan staat hierop altijd zijn of haar crib-nummer vermeld.
De Belastingdienst doet dan ook een dringende oproep om eerst na te gaan of de persoon in kwestie op deze correspondentie zijn/haar crib-nummer kan vinden voordat via www.belastingdienst.cw een aanvraag voor een nieuw crib-nummer wordt ingediend.

Enkele weken geleden is door de minister van Financiën bekend gemaakt dat de verzamelloonstaat over het jaar 2022 uiterlijk 1 april 2023 door de werkgevers moet worden ingediend. Ook is toen aangegeven dat het dit jaar ‘verplicht is om in de verzamelloonstaat het crib-nummer van alle werknemers op te nemen’.
Deze aankondiging heeft bij de Belastingdienst tot een zeer groot aantal aanvragen voor crib-nummers geleid. ,,Het aantal aanvragen is dusdanig groot dat nu al duidelijk is dat deze aanvragen niet voor 1 april verwerkt kunnen worden.” Vandaar het besluit om uitstel te verlenen.

Diverse werkgevers van ondernemingen hebben aangegeven dat zij niet over crib-nummers beschikken van personeel dat reeds gedurende 2022 uit dienst is gegaan. ,,Hiervoor wordt momenteel aan een oplossing gewerkt, waarover op zeer korte termijn nader wordt gecommuniceerd.”

Werkgevers wordt geadviseerd om alvast de crib-nummers te completeren voor de medewerkers die tot en met 31 december 2022 in dienst zijn geweest. De Belastingdienst dringt er tenslotte bij werkgevers op aan om bij alle werknemers die in dienst treden het crib-nummer in hun loonadministratie op te nemen. ,,De verplichting tot het opnemen van een crib-nummer in de verzamelloonstaat zal blijven bestaan.”

Het is overigens ook voor niet-ingezetenen mogelijk om een crib-nummer aan te vragen via www.belastingdienst.cw. ,,Voor de Belastingdienst is in dit kader de nationaliteit of verblijfsstatus van een werknemer niet relevant”, aldus de toelichting. ,,Iedereen wordt gefaciliteerd om verschuldigde belastingen en premies af te dragen.”


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).