Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In een jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders (AVA), gehouden op 13 september 2022, is besloten de vennootschap Klesch (Curaçao) nv per diezelfde datum te ontbinden.

F05 KleschKlesch (Curaçao) was de lokale entiteit die - pre-corona - in 2019 werd geselecteerd als zogeheten ‘preferred bidder’ voor de overnam van de exploitatie van de Isla-raffinaderij op Curaçao. Het heeft niet mogen baten, want na een verlengingstermijn trok The Klesch Group zich terug; voornamelijk omdat de perspectieven begin 2020 - met de Covid-19-pandemie en vooral het uitbreken van de daaraan gekoppelde coronacrisis - danig waren verslechterd.

Wereldwijd slonk door de lockdowns en grenssluitingen het gebruik en daarmee de vraag naar brandstofproducten, waardoor de prognoses van Klesch ten aanzien van de Curaçaose raffinaderij ineens niet meer realistisch waren. De groep kon op dat moment niet bevroeden dat de petroleumprijs later juist enorm zou stijgen; door een scherpe vraag, terwijl er juist schaarste in raffinage en daarmee aanbod. Inmiddels had Klesch echter bedankt.

Het Antilliaans Dagblad leest nu dat de lokale vennootschap in liquidatie is. De rekening en verantwoording en het plan van uitkering van de nv liggen voor een periode van dertig dagen na publicatiedatum ter inzage ten kantore van de vennootschap en het handelsregister.

Aldus de vereffenaar. Dat is de eigenaar van The Klesch Group himself, namelijk de 75-jarige Allan ‘Gary’ Klesch, geboren in de Verenigde Staten maar met de Britse nationaliteit. Klesch heeft destijds de Isla-raffinaderij als toekomstig operator bezocht.

Klesch (Curaçao) werd opgericht in december 2019 - drie maanden voordat het grootste deel van de wereld ‘op slot’ ging in verband met de angst voor de verspreiding van het coronavirus. In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staat te lezen dat de nv een ‘aardolieraffinaderij’ tot doel had.
De datum dat de liquidatie in werking is getreden is dus 13 september jongstleden, zo meldt ook het handelsregister. De registratie is opgeheven per 19 september 2022. Dat geldt ook voor de registratie van het plan van uitkering alsmede de registratie van rekening en verantwoording.

Behalve Gary Klesch als voormalige bestuurder vermeldt het KvK-register ook de namen van Intertrust (Curaçao) als procuratiehouder en Yvomante Corporation als gevolmachtigde.

Vóór de uitverkiezing van Klesch had de Curaçaose regering hoge verwachtingen van een overeenkomst met Motiva (Saudi Aramco) als toekomstig exploitant van de voormalige Shell-raffinaderij (tot medio jaren tachtig, waarna de Venezolaanse staatsoliemaatschappij PdVSA het overnam tot eind 2019). Ook het Chinese GZE was lange tijd in beeld, maar die bleek de toezeggingen niet waar te kunnen maken.

Ná Klesch bereikte Curaçao overeenstemming met de lokale groep Corc (Curaçao Oil Refinery Complex) als ‘preferred bidder’; deze kon echter niet aan de verwachtingen voldoen omdat de Braziliaanse financier Viana op een bepaald moment niet meer thuis gaf. En momenteel is Caribbean Petroleum Refinery (CPR) van de Amerikaans-Venezolaanse groep-Giusti in de race; volgens overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK) is het laatste concept voor de Heads of Agreement (HoA) af en ligt deze bij CPR. Het zou enkel een kwestie zijn van handtekeningen zetten, gevolgd door een goedkeuringsproces; te weten een bestuurs- en raadsbesluit RdK (directie en raad van commissarissen), Raad van Ministers en algemene vergadering van aandeelhouders (AvA RdK) en tot slot de gouverneur.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.