Al het nieuws

CBS: Economie in 2021 met 4,2% toegenomen

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De ‘bovenmatige groei’ in toeristische activiteiten, de groei in de informatie- en communicatie- en onroerende goederen-activiteiten zijn de ‘toonaangevers die Curaçao weer perspectief hebben gegeven in 2021’.

1ecodushiAldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) van Curaçao. ,,De Curaçaose economie is in 2021 met 4,2 procent toegenomen. Na een moeilijk jaar in 2020, heeft de economie in 2021 weer een groei gekend.”
Het CBS presenteert de eerste resultaten van de economische ontwikkeling van Curaçao voor het jaar 2021. Toegelicht wordt dat de voorlopige berekeningen gericht op de economische ontwikkeling op Curaçao ‘betrekking hebben op de reële ontwikkelingen, dat wil zeggen, dat zij gecorrigeerd zijn voor prijsontwikkelingen’.
,,Gedurende vijf jaar achtereenvolgend was er een dalende trend in de economie (2016: - 1,0%; 2017: -1,7%; 2018: -2,2%; 2019: - 3,4%; en 2020: -18,4), waarna uiteindelijk Curaçao in een diepe coronarecessie belandde”, aldus CBS (alles bij elkaar opgeteld, valt er nog heel wat ‘goed te maken’ voordat het bruto binnenlands product, bbp, weer op peil is, red.).
Het CBS legt uit dat de economische groei wordt berekend aan de hand van de volumegroei in het productieproces en de conjunctuurontwikkeling. Deze gegevens zijn voorlopig, omdat nog niet over de volledige data van alle bedrijfstakken kan worden beschikt. De economische indicatoren zijn statistieken die de huidige status van de economie van een land aangeven, afhankelijk van een bepaald gebied van de economie (zoals de industrie, de werkgelegenheid, de prijzen).
,,In de tweede helft van 2021 begon de economie weer op te leven naarmate men meer controle had over de Covid-19-situatie en de bedrijvigheid van de economie weer op gang kwam.” De bedrijvigheid kwam niet over de hele linie van economische activiteiten; bepaalde sectoren waren zeker de drijfveren waardoor er per saldo reële groei heeft plaatsgevonden.
De horeca (verschaffen van diensten in accommodatie en maaltijden) behorend bij de toerismesector is, aldus het CBS, ‘enorm gestegen in 2021’. De activiteiten in de bedrijfstak ‘Hotels en restaurants’ zijn sterk toegenomen ten opzichte van het jaar 2020, dat een daling vertoonde (-19,7%).
CBS: ,,Een globaal overzicht van het aantal overnachtingen van toeristen vanuit de verschillende toeristische regio’s laat zien dat er (in 2021) een overweldigende toename heeft plaatsgevonden.” De grootste toename was van Zuid-Amerika met 76 procent, daarna volgt Europa dat is vooruitgegaan met 68 procent. Toeristische overnachtingen vanuit het Caribisch gebied zijn toegenomen met 47 procent. Noord-Amerika laat een kleine groei zien van 27 procent in overnachtingen.
Alles bij elkaar is het totaalaantal overnachtingen van toeristen met 63 procent en het totaalaantal bezoekers met 52 procent toegenomen. Dit leidde tot een stijging in de toegevoegde waarde in de bedrijfstak ‘Hotels en restaurants’ van 33,6 procent, zo becijfert het CBS.
Een andere belangrijke groei is te zien in de bedrijfstak ‘Informatie en communicatie’ waarbij door het CBS een stijging is waargenomen met 12,2 procent. Verder is in de bedrijfstak ‘Vastgoedactiviteiten’ een toename van 10 procent waargenomen in de activiteiten in 2021.
Vorig jaar vertoonde de bedrijfstak ‘Transport & Opslag’ een opbloei van bijna 1 procent (0,9%) qua economische activiteiten. Bij transport zijn bepaalde activiteiten in de haven en luchthaven in het algemeen vooruitgegaan, zoals het aantal tankeractiviteiten en containerafhandelingen (het is allemaal ten opzichte van coronacrisisjaar 2020, red.).
De bijdrage van de ‘Overheid’ aan de economische ontwikkeling was volgens het CBS ‘reëel minder in 2021’. Er is zelfs een daling van 10,8 procent geconstateerd. De bedrijfstakken ‘Professionele, wetenschappelijke en technische activiteiten’ en ‘Administratieve en ondersteunende activiteiten’ hebben beide respectievelijk een krimp van 9,1 procent en 4,4 procent.