Al het nieuws

Directie: Normering topinkomens grote invloed op salarissen

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Aqualectra heeft de vakbonden van het nutsbedrijf laten weten dat de voorgenomen Landsverordening normering topinkomens ‘aanzienlijke veranderingen’ van het loonhuis met zich mee zal brengen. ,,De directie kan niet garanderen dat de onlangs overeengekomen cao van kracht kan blijven.”

AqualectraHet Antilliaans Dagblad is in het bezit van de brief die Aqualectra-ceo Darick Jonis afgelopen week heeft gestuurd naar de vakbondsleiders Dirks-Job, Girigorie en Martis van respectievelijk STK, STKo en SEU. Dit naar aanleiding van ‘verschillende vragen van personeelsleden en de bonden’ over de effecten van de wet die binnenkort op verzoek van de regering-Pisas in de Staten zal worden behandeld.

De leiding van de overheids-nv geeft de facto aan dat de wet, die tot doel heeft de hoogste inkomens van onder meer de directie af te toppen, óók van invloed zal zijn op de (gewone) werknemers.

Uitgelegd wordt dat de landsverordening als uitgangspunt heeft dat de compensatie in alle overheidsgelieerde bedrijven, stichtingen en instellingen niet boven de 263.000 gulden per jaar mag uitstijgen.

Op grond van tot nu toe schriftelijke vragen van Statenleden en antwoorden van de regering concludeert Aqualectra dat dit bedrag van 263.000 gulden álles betreft: naast het salaris, ook de sociale premies, het vakantiegeld, (eindejaars)bonus, alle soorten vergoedingen, toelagen, pensioenpremies en -kosten, (jubileum)gratificaties etc. Zo meldt de brief.

Met andere woorden, schrijft Jonis, het bedrag van 263.000 behelst alle uitgaven die een bedrijf maakt ten behoeve van een werknemer. Hiermee rekening houdend, vervolgt de ceo, kan het maximale salaris bij Aqualectra niet hoger bedragen dan 12.700 gulden per maand.

Dus, het salaris van de directie en van alle andere medewerkers van Aqualectra zullen worden gemaximeerd tot genoemd bedrag van 12.700 per maand, wat volgens de bedrijfsleiding ‘27,5 procent lager is dan het maximumsalaris in de huidige salarisstructuur van Aqualectra’.

Jonis eindigt zijn brief met de enigszins onheilspellende mededeling aan de bonden STK, STKo en SEU dat de directie niet langer kan garanderen dat het nutsbedrijf zich kan houden aan de geaccordeerde collectieve arbeidsovereenkomst (cao).


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).