Al het nieuws

Met nieuwe directeuren mikt CBCS op gelden voor polishouders Ennia

Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Philipsburg - Na de geslaagde verkoop van Banco di Caribe, gaat de Centrale Bank CBCS nu voor het ten behoeve van de Ennia-polishouders te gelde maken van SunResorts Ltd nv (Mullet Bay op Sint Maarten), de grootste belegging van EC Investments.

MulletBayHushang Ansary, de Amerikaanse eigenaar van Ennia die in november 2021 samen met voormalige medebestuurders werd veroordeeld tot betaling van 1,1 miljard gulden schadevergoeding, werd vorige week geïnformeerd over de bedoeling om de directie van SunResorts te wijzigen.
Ansary is momenteel nog steeds enig bestuurder van SunResorts. Maar het is de bedoeling om Geomaly Martes (ex-directeur Stichting Overheidsaccountantsbureau) en Mike Alexander (oud-notaris) - beiden van Curaçao met veel kennis van Sint Maarten - te benoemen en Ansary te vervangen.
Daarvoor moet een algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) worden opgeroepen. Ansary is als bestuurder verzocht dit te doen, maar naar verluidt heeft hij nog niet gereageerd. De aandeelhouders kunnen conform statutaire bepalingen ook zelf een AvA oproepen. Dat gaat ook gebeuren, vermoedelijk binnenkort.
Meerderheidsaandeelhouder van SunResorts is EC Investments, dat sinds juli 2018 onder de werking van de noodregeling valt waardoor de Centrale Bank CBCS het voor het zeggen heeft.
Martes (registeraccountant) en Alexander (jurist) gaan orde op zaken brengen bij SunResorts, dat dus eigenaar is van Mullet Bay. Doel van de voorgedragen en aan te stellen nieuwe directeuren is om het gebied te ontwikkelen dan wel te verkopen; te gelde te maken voor de door Ansary en consorten ernstig benadeelde polishouders.
Dat is niet alleen goed voor de herstructurering van Ennia, waarvan Ennia Caribe Leven mede door grootschalige onttrekkingen kampt met een aanzienlijk solvabiliteitstekort, maar ook voor Sint Maarten, dat behoefte heeft aan economisch herstel en ontwikkeling.
Mullet Bay is ongeveer 67,7 hectare groot, waarvan 40 hectare golfterrein. Het was een golfresort en ‘timeshare’-locatie en is in de jaren 80 aangekocht door onder anderen Ansary. In 1995 is Mullet Bay door orkaan Luis ernstig aangetast, met schade aan de bebouwing. Het Towers Hotel is overgebleven en nog in gebruik. Voor het overige is het terrein grotendeels niet verder (her)ontwikkeld.
In 2005, toen Ansary Ennia en Banco di Caribe aankocht, en ook in 2009 heeft Ansary via zijn Parman International aandelen SunResorts ondergebracht in BdC en Ennia Holding.
Mullet Bay kwam echter telkens voor een steeds grotere (papieren) waarde in de boeken, zogenaamd als dekking voor de polishouders. Het ongebruikte resort vertegenwoordigde op een bepaald moment, in 2010, zo’n 55 procent van de waarde van de totale activa van de Ennia-verzekeraars.
En de waardering klom van 243 miljoen dollar in 2005 naar 292 miljoen in 2007; 386 miljoen dollar in 2009; en zelfs 436 miljoen dollar in 2016. In opdracht van de Centrale Bank is Mullet Bay in 2018 door Cushman & Wakefield getaxeerd en gewaardeerd op 50 miljoen dollar; en in januari 2021 door JLL op een bedrag van 96,4 miljoen dollar.
Doel is om alle rapporten nog eens bij elkaar te leggen en mogelijk een nieuwe taxatie te laten doen ten behoeve van ontwikkeling en/of verkoop. EC Investments bezit ruim 90 procent van SunResorts, maar er zijn heel veel kleine aandeelhouders. Die worden opgeroepen voor de AvA voor de benoeming van Martes en Alexander als nieuwe directeuren, die in de plaats komen van Ansary.