Al het nieuws

Restitutie betaalde belastingen 2020

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ,,Ik ben blij dat 23.514 personen restitutie hebben gekregen. Geniet ervan”, zo laat de minister van Financiën, Javier Silvania (MFK), op sociale media weten.

silvaniaHij bedoelt dat er 23.514 aanslagen zijn in verband met belastingrestitutie; dus op die aanslagen krijgen belastingplichtigen geld terug. In veel gevallen daadwerkelijk cash, door middel van uitbetaling via de bank, namelijk voor ruim 11,9 miljoen gulden. Andere keren is sprake van verrekening met een of meer openstaande schulden; dat gebeurt voor een bedrag van 12,3 miljoen.
Ten aanzien van 1.934 aanslagen geldt dat de Belastingdienst geen bankinformatie van betrokkenen heeft. Dit vertegenwoordigt een geldbedrag van bijna 1,4 miljoen. Voor hen geldt dat er 739 mededelingen zullen worden geprint en per post uitgestuurd om de belastingplichtige op de hoogte te stellen dat hij/zij een tegoed heeft bij de Landsontvanger, maar dat er geen bankrekening is geregistreerd.
Het betreft allemaal uit te betalen restitutie ten aanzien van het belastingjaar 2020. Deze gegevens staan samengevat in een ‘recapitulatie’; dagtekening 8 juli 2022 (over ruim een maand).
Verder valt op dat het gaat over belastingen van individuele personen - dus niet van bedrijven - en dat de restitutie betrekking heeft op belastingmiddelen als ib (inkomstenbelasting), aov (algemene ouderdomsverzekering), avbz (algemene verzekering bijzondere ziektekosten) en bvz (basisverzekering ziektekosten).
Een belastingplichtige kan voor meerdere belastingmiddelen (ib, aov, avbz of bzv) een tegoed hebben. Er wordt één mededeling gestuurd per belastingplichtige. Op sociale media krijgt minister Silvania allerlei loftuitingen toegezwaaid; hij krijgt vanuit allerlei hoeken ‘bendishon’ (zegening) toegewenst.
,,Ik kon mijn ogen niet geloven”, schrijft een persoon, ,,toen ik restitutie 2020 op mijn rekening zag staan. Dank minister. You are the best. God zegene u en uw medewerkers.” En zo zijn er velen die hun vreugde delen, wat Silvania vervolgens ook weer uitvergroot deelt op zijn Facebook.
De bewindsman heeft zich vanaf het begin van zijn aantreden, nu bijna een jaar geleden, sterk gemaakt voor compliance, dat wil zeggen dat burgers voldoen aan hun belastingverplichtingen, maar ook dat ze terugkrijgen wat te veel betaald is. Restitutie dus. Dat geldt nu vooral voor natuurlijk personen.
Naar verluidt, echter, moeten veel rechtspersonen (bedrijven) nog wél en nog steeds wachten op restitutie. Belastingadviseurs geven aan dat sommige ondernemingen al vele jaren tevergeefs geduld moeten hebben, vaak geen antwoord krijgen, maar te veel betaalde winstbelasting bijvoorbeeld niet mogen verrekenen met nieuwe aanslagen. Dat heeft een grote impact op de cashflowpositie en ook de bedrijfsvoering van bedrijven.
Terug naar de restitutie in de persoonlijke inkomstenbelastingsfeer: Vanaf 1 november 2016 stort de Belastingdienst restituties rechtstreeks op de bankrekening. Mensen hoeven dus niet meer naar de Belastingdienst te komen en in de rij te staan om hun geld in ontvangst te nemen. De Belastingdienst beoordeelt altijd wel eerst of een uit te betalen bedrag kan worden verrekend met een eventueel openstaande belastingschuld.
Overigens, het is niet voor iedereen feest en ‘pakjesavond’, zoals iemand de restitutie noemt: er zijn naast de 23.514 aanslagen die geld terugkrijgen ook 9.873 aanslagen waar het omgekeerde het geval is: die moeten bijbetalen en wel voor een totaalbedrag van 14,6 miljoen. Van die krijgt de minister iets minder ‘bendishon’-wensen.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).