Al het nieuws

Cijntje (MEO): Noodzakelijke informatie ontbreekt

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De huidige taxitarieven worden door het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) berekend op basis van hypotheses. Op dit moment is er geen wet die taxichauffeurs verplicht informatie te geven over de ritten die zij uitvoeren.

F03 taxiAldus MEO-minister Ruisandro Cijntje (PNP) onlangs in antwoord op vragen van zijn partijgenoot Statenlid Sheldry Osepa. Uit de antwoorden van minister Cijntje blijkt dat het openbaar vervoer weliswaar valt onder het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), maar dat de taxitarieven door een departement van MEO dat uitgebreide ervaring heeft op het gebied van prijsberekeningen, worden gecalculeerd. Zijn ministerie is daarbij afhankelijk van de bereidheid van taxi-eigenaren om mee te willen werken. ,,Op dit moment is er geen enkele wet op basis waarvan taxichauffeurs kunnen worden verplicht informatie af te geven over hun ritten”, schrijft Cijntje. Dat is precies de reden waarom MEO het gebruik van taximeters wil invoeren. Na een nulmeting kan dan een afgewogen berekening worden gemaakt, gebruikmakend van werkelijke data.

Wat een snelle, regelmatige verandering van de taxitarieven in de weg staat, is de wetgeving. Die worden aangepast op basis van een Landsbesluit in plaats van het veel kortere traject met een ‘Ministeriële Regeling met algemene werking’. Cijntje noemt als voorbeeld het concept voor het nieuwe Landsbesluit taxi-tarieven 2021 waarover de Sociaal Economische Raad (SER) februari dit jaar advies uitbracht. ,,Het proces loopt sinds 2017 en de wet kan nog altijd niet gepubliceerd worden in afwachting van het oordeel van de Raad van Advies.”

Minister Cijntje stelt dat er door al die obstakels al enkele jaren sprake is van ‘een gedoogbeleid’. ,,Ideaal zou zijn als de tarieven jaarlijks geëvalueerd worden en daarin de actuele ontwikkelingen kunnen worden meegenomen.” Dat is nu niet mogelijk, omdat zijn ministerie niet over alle noodzakelijke gegevens beschikt. Cijntje: ,,Op dit moment baseert MEO de berekeningen op hypotheses.”

Deze krant berichtte begin februari over het advies van de SER ten aanzien van het nieuwe Landsbesluit taxi-tarieven 2021. De SER constateert dan dat de taxitarieven op Curaçao hoger ligger dan in andere landen, maar dat in de wetgeving desondanks is vastgehouden aan de hoge tarieven. Bij de bepaling van de tarieven moet niet worden uitgegaan van wat gangbaar is, maar van de werkelijke en actuele kostencomponenten. Volgens de adviesraad heeft de hoge prijs van een taxiritje op Curaçao ook te maken met de lage productiviteit van de taxi’s; die ligt rond de 30 procent. De lage productiviteit heeft er volgens een onderzoekscommissie juist toe geleid dat de tarieven zijn verhoogd, zodat met minder ritten toch de noodzakelijke dagopbrengst gehaald kan worden.

Minister Cijntje zegt in antwoord op vragen van Statenlid Osepa dat hij nog geen oordeel kan geven over de hoogte van de tarieven op Curaçao in vergelijking met andere landen. De MEO-minister is in afwachting van de resultaten van een onderzoek.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).