Al het nieuws

Curator deed aangifte tegen directie

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Er waren en er zijn geen jaarstukken beschikbaar, maar volgens de directie van de medio 2020 failliet verklaarde Rectour Corporation nv (Campo Alegre Resort) bedroeg de omzet gemiddeld 20.000 gulden per dag, wat zou neerkomen op ruim 7 miljoen per jaar.

CampoDat leest het Antilliaans Dagblad in de faillissementsverslagen van de curator. Met de aangekondigde openbare verkoop van het Campo-terrein en de gebouwen erop, is er weer volop belangstelling voor het voormalige openluchtbordeel bij Hato.
Ook de koper mag er weer een prostitutiebedrijf uitoefenen, maar de regering wil een en ander dit keer wel beter regelen dan in het verleden het geval was; zo komt er prostitutiebeleid en zal er een vergunningsplicht komen. Anders dan Rectour, dat Campo onder gedoogd beleid mocht exploiteren.
Administratief maakte Rectour er een potje van, zo valt te lezen in de verslagen van curator Arnold Huizing. ,,Het bestuur heeft geheel geen administratie gevoerd. Een behoorlijke afwikkeling van het faillissement wordt daarmee bewust onmogelijk gemaakt.”
De curator schrijft dan ook dat de directie zich vermoedelijk schuldig heeft gemaakt aan ‘eenvoudige bankbreuk’ en ‘bedrieglijke bankbreuk’, beide vastgelegd in het Wetboek van Strafrecht. Het bestuur is verder zijn verplichtingen uit Boek 3 Burgerlijk Wetboek niet nagekomen en ook dat kan een gevangenisstraf opleveren.
Zo schreef de curator al op 22 juni 2020. Op 20 januari 2021 meldde hij dat aangifte was gedaan tegen de directie van Rectour ter zake van strafbare feiten. Wat er (door het Openbaar Ministerie) met de aangifte is gedaan, is onbekend.
De curator was later in 2021 nog tweemaal in afwachting van een vonnis, maar gaf aan opheffing van het faillissement te vragen wegens de toestand van de boedel (gebrek aan middelen). Wat er aan geld is, zou aan de Ontvanger worden voldaan, maar dat was slechts een druppel (140.000 gulden) op de gloeiende plaat, want de belastingschuld bedraagt 6,9 miljoen.
De openbare verslagen vermelden twee statutair directeuren: John Loth en Terrence Tecla. Er zijn dus geen jaarstukken en die jaarstukken zijn ook ‘nooit opgemaakt’. Rectour (lees: Campo Alegre Resort) beschikte over 150 kamers die voor 105 gulden per dag (aan de prostituees) werden verhuurd. De gemiddelde bezetting lag tussen de 60 en 70 kamers per dag.
De exploitatie liep in maart 2020 vanwege covid volledig vast. Het bordeel werd gesloten, schrijft de curator, waarna alle ‘gasten’ zijn vertrokken. Rectour zelf bezit geen onroerende goederen, maar was huurder van Campo.
Verhuurder/eigenaar is Wilshire Advisors Ltd. Het OM heeft in verband met een ontnemingszaak de notaris verzocht over te gaan tot executoriale verkoop van de in beslag genomen onroerende zaken van Wilshire.
De naam van deze op de Britse Maagdeneilanden gevestigde company houdt verband met ‘De Nederlandse groep’, waaronder Robert de Groot, alias ‘De Burgemeester van Campo’ of ‘Mister Wilshire’, die volgens het OM zijn met drugs verkregen inkomsten eind jaren negentig, begin 2000 heeft witgewassen in Campo.
De zaak gaat zeker terug tot begin 2013 en zelfs ruim daarvóór. In een zogeheten ‘extractvonnis’ van het Hof van Justitie wordt, ná het arrest van de Hoge Raad, het ‘bedrag waarop het wederrechtelijk verkregen voordeel wordt geschat’ vastgesteld op bijna 14,2 miljoen gulden. De inzetprijs is nu bepaald op 8,9 miljoen.
Wilshire zal bloeden in deze ontnemingszaak, maar Campo-exploitant Rectour maakte zich volgens de curator vermoedelijk schuldig aan ‘onbehoorlijk bestuur’ en mogelijk was sprake van ‘benadeling van schuldeisers en rechthebbenden’.