Al het nieuws

Beurs Curaçao slaat met nieuwe ceo nieuwe wegen in

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Dutch Caribbean Securities Exchange (DCSX) heeft een nieuwe ceo, Dirk-Jan de Graaff, en zal naar eigen zeggen ‘nieuwe wegen inslaan’.

dcsxHet Antilliaans Dagblad sprak de nieuwe topman.
De Graaff (53 jaar) is op 1 februari jongstleden begonnen als managing director bij de beurs van Curaçao. Hij brengt bijna 30 jaar ervaring mee op het gebied van kapitaalmarkttransacties voor kleinere ondernemingen die genoteerd zijn op de Amsterdamse beurs, Euronext Amsterdam.
,,De DCSX is sinds de oprichting opgezet als platform om zowel het midden- en kleinbedrijf op Curaçao als lokale en internationale beleggingsfondsen toegang te bieden tot de (internationale) kapitaalmarkt”, wordt uitgelegd.
De Curaçaose beurs heeft op dit moment diverse ondernemingen en beleggingsfondsen op haar platform genoteerd. Het merendeel van deze noteringen is afkomstig uit het buitenland. Een van de centrale doelen van de nieuwe DCSX-ceo is ‘de financieringsmogelijkheden van de beurs voor de lokale ondernemers nader voor het voetlicht te brengen’.
De Graaff: ,,De economie trekt na covid behoorlijk aan en groeifinanciering in de vorm van aandelen en/of obligaties als risicokapitaal is essentieel om de ontwikkeling van de lokale economie verder te ondersteunen. Er zal door de DCSX, in nauwe samenwerking met zowel de private als publieke sector, intensief gewerkt gaan worden om haar platform extra toegankelijk te maken voor zowel ondernemingen als institutionele- en lokale beleggers.”
De nieuwe ceo heeft dus zo’n drie decennia ervaring op het gebied van kapitaalmarkttransacties voor kleinere ondernemingen; volgens hem ‘de markt waar per definitie minder liquiditeit zit vergeleken met de handel in de echt grote beursgenoteerde AEX-ondernemingen’.
Het is juist deze ervaring - ‘het creëren van liquiditeit in illiquide markten’ - die hij kan inzetten voor de verdere ontwikkeling van de kapitaalmarkt op Curaçao. De overige CAS-eilanden (naast Curaçao, zijn dat Aruba en Sint Maarten) en BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) zullen hier vanzelfsprekend ook hun voordeel mee kunnen doen, zegt hij.
Daarnaast zal De Graaff, samen met het huidige DCSX-team, zijn Europese netwerk inzetten om de strategische positie van Curaçao in de regio en met name richting Zuid-Amerika verder vorm te geven. ,,Gegeven de geringe omvang van de economie op Curaçao is het aantrekken van meer internationale ‘listings’ key voor de verdere ontwikkeling van de DCSX.”
De Graaff: ,,De afgelopen jaren hebben veel Chinese ondernemingen een weg naar onze beurs gevonden. De coronapandemie en resulterende lockdown hebben hier echter voor een rem gezorgd, waardoor nu naar nieuwe internationale mogelijkheden wordt gezocht.”
Recent is met veel lokale en regionale stakeholders gesproken over de verdere ontwikkelingsmogelijkheden van de beurs van Curaçao. De komende periode gebeurt dit ook met stakeholders op de Europese kapitaalmarkt. Daarna worden de bevindingen uitgewerkt in het DCSX Strategisch Plan 2023-2025. ,,Rond de zomer wordt de definitieve invulling van dit plan verwacht en zal de DCSX hier nader over berichten.”
Duidelijk is wel dat nieuwe wegen zullen worden ingeslagen. DCSX werd opgericht in mei 2009. Doel was en is: het inrichten en in stand houden van een effectenbeurs op Curaçao teneinde een doorzichtige, eerlijke en geordende markt te organiseren voor de handel in effecten en andere waarden, het reguleren van en het houden van toezicht op de handel aan die beurs, het leveren van diensten en goederen met betrekking tot de beurshandel en al hetgeen voor die handel nodig is, nuttig of bevorderlijk kan zijn, een en ander overeenkomstig de Landsverordening toezicht effectenbeurzen. DCSX kent verschillende bestuursleden (general board members).
www.dcsx.cw


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).