Al het nieuws

RKCS: Aansluiten bij hedendaagse maatschappij en luisteren naar ouders

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS) kiest voor meer Nederlands in het Funderend Onderwijs. Vanaf het schooljaar 2023/2024 zullen vier extra scholen in cyclus-1 overgaan naar ‘volledig Nederlands’.

Leerlingen van het kolegio maria auxiliadora een van de scholen die overgaat op Nederlands‘Volledig’ betekent dat in de eerste vier groepen (cyclus-1) van het Funderend Onderwijs uitsluitend Nederlands als instructietaal zal worden gebruikt. Bij de betreffende scholen wordt nu nog gewerkt op basis van tweetalig onderwijs: Nederlands en Papiaments worden naast elkaar gebruikt als voertaal. De scholen die in 2023/2024 ‘volledig Nederlandstalig’ worden, zijn: Sint Margaretha College, Sint Franciscus College, Santa Famia en Maria Auxiliadora College.
Het schoolbestuur heeft daarvoor gekozen om de aansluiting van het Funderend Onderwijs (FO) op het voortgezet onderwijs te verbeteren. Terwijl het Papiaments goed is bij de kinderen die het FO afsluiten, kan het Nederlands beter. De beheersing van de Nederlandse taal is niet voldoende voor het vereiste niveau van het voortgezet onderwijs.
Dat is volgens Edgar de Palm, onderwijsdirecteur van het RKCS, gebleken uit onderzoek. De ‘hiaten’ in het Nederlands hebben ‘consequenties voor alle andere vakken’ van het middelbaar onderwijs. De Palm: ,,Het lesmateriaal en de instructies zijn in het Nederlands en toetsen en examens worden in het Nederlands afgenomen. Ook opleidingen in het sbo, hbo en aan de universiteit zijn voornamelijk in het Nederlands of Engels. Een goede woordenschat en begrip van tekst en context is daarom van groot belang.”
De Palm vindt de taalbeheersing van Nederlands en Engels essentieel voor de verdere groei van een eiland als Curaçao dat afhankelijk is van het buitenland. ,,Naast een sterk ontwikkelde Papiamentse taal, zullen wij ook gedegen geschoold moeten zijn in andere talen. Niet alleen passief, lezen en luisteren, maar ook actief, met mondelinge en schriftelijke vaardigheden.”
Het RKCS heeft 27 basisscholen voor Funderend Onderwijs. In cyclus-2 (groep 5 tot en met 8) van alle FO-scholen is de instructietaal sowieso Nederlands. Ook het leren lezen en schrijven - de alfabetisering - in de eerste vier groepen (cyclus-1), gebeurt nu al op achttien scholen uitsluitend in het Nederlands. ,,Daarnaast wordt ook Papiaments gebruikt voor ondersteuning en uitleg”, zegt de onderwijsdirecteur bij het RKCS.
Van die achttien scholen stappen er dus vier over naar volledig Nederlands. Op dit moment is dat alleen zo bij het Vigdis Jonkheer Mensing College. Maar vanaf het schooljaar 2023/2024 zijn vijf van de 27 FO-scholen van het RKCS volledig Nederlandstalig.
Op veertien scholen beginnen de leerlingen in de eerste vier groepen dan met lezen en schrijven in het Nederlands. Dan zijn er nog zeven FO-scholen waar Papiaments de basis is voor taalverwerving. De Palm: ,,Van daaruit wordt later omgeschakeld naar het Nederlands.” Eén school stapt over op het Engels als instructietaal.
Insteek van het schoolbestuur is om ‘steeds beter aan te sluiten bij behoeftes van de hedendaagse maatschappij en te luisteren naar de vraag van de ouders’. ,,Wij blijven meertaligheid garanderen”, zegt De Palm. ,,Dat doen we door alle talen op een volwaardig niveau aan te bieden. Het streven is om gelijke kansen te creëren voor ieder kind.”

Innovatiecoördinator aangetrokken

Het RKCS heeft een innovatiecoördinator op het gebied van taal aangetrokken voor de omschakeling naar de nieuwe instructietaal. ,,Voor de scholen waar de alfabetisering al in het Nederlands gebeurt, is het geen grote stap”, zegt De Palm. ,,Dan gaat het er meer om dat straks alle communicatie in het Nederlands verzorgd moet worden.”
Dat de vier scholen overgaan op een nieuwe instructietaal is vorige week in een advertentie aangekondigd. Dat schrijft de wet voor. De Palm: ,,In de betreffende Landsverordening is opgenomen dat de wijziging van een instructietaal op een school, zestien maanden van tevoren in minstens twee dagbladen bekend moet worden gemaakt.”

Engels als instructietaal

Het Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS) introduceert Engels als instructietaal in het Funderend Onderwijs. Vanaf het schooljaar 2023/2024 spreken de leerkrachten van het Sint Antonius College de jongens en meisjes in groep 1 aan in het Engels. Dat gebeurt in samenwerking met het consulaat van de Verenigde Staten op Curaçao, de Kamer van Koophandel en de International School. Volgens Edgar de Palm, onderwijsdirecteur bij het RKCS, is uit enquêtes gebleken dat er een grote vraag is naar een Engelstalige school. Met het Sint Antonius College is er een optie binnen het reguliere onderwijs, anders dan het aanbod van particuliere en duurdere instellingen.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.