Al het nieuws

Van onze redactie
Willemstad - Curaçao eGaming (CEG), handelsnaam voor master licentiehouder Cyberluck Curaçao nv, heeft per 1 april jongstleden de ‘Gedragscode Responsible Gaming’ (GRG 2022) in gebruikgenomen.

e gamingDe gedragscode is ontworpen om zowel spelers als aanbieders van kansspelen beter te beschermen tegen de effecten van ongewenste structuren en handelingen van personen die de reputatie van de gaming industrie van Curaçao kunnen schaden, legt CEG uit.
Er zal bijvoorbeeld ‘streng worden opgetreden tegen kansspelaanbieders die geen ‘echte’ aanwezigheid op Curaçao hebben, terwijl zij doen alsof dat wel zo is. Dat ‘gebeurt soms door middel van de huur van faciliteiten die in werkelijkheid niet gebruikt worden, zoals de huur van een lege kantoorruimte en een ongebruikte telefoonlijn. Ook het inhuren van slechts een lokale vertegenwoordiger op Curaçao zonder fysieke directeur die ook écht op het eiland woont, zal niet langer worden gedoogd.
In het bijzonder zal de focus worden gericht op buitenlandse vennootschappen of natuurlijke personen die proberen als tussenpersoon op te treden voor de werkelijke eigenaar, in een poging die eigenaar buiten het zicht te houden. Ook dienstverleners, zoals zogenoemde payment processors in het buitenland, zullen in het kader van de gedragscode aan een nadere integriteitsbeoordeling worden onderworpen. Zij zullen zich moeten laten accrediteren.
De gedragscode stelt de master licentiehouder in staat om personen die dergelijk ongebruikelijk gedrag vertonen na één waarschuwing van de markt te weren. Angelique Snel-Guttenberg, ceo van CEG: ,,De gedragscode is broodnodig. Steeds vaker zien we dat de reputatie van Curaçao schade wordt aangedaan door buitenlandse vennootschappen die in die landen amper onder toezicht staan. Te denken valt daarbij aan landen zoals Malta, Georgië en Cyprus.”
Zij licht toe: ,,Ten onrechte krijgt onze lokale industrie daardoor een slechte naam. Met de invoering van de Gedragscode Responsible Gaming proberen wij die schadelijke beïnvloeding van onze lokale markt door buitenlanders een halt toe te roepen. Curaçao heeft een prachtig product, dat in de afgelopen 30 jaren door Curaçaoënaars met zorg is opgebouwd. We moeten er alles aan doen om het vertrouwen van kansspelaanbieders en spelers niet te verliezen.”
In verband met de invasie van Oekraïne besloot CEG tot een versnelde publicatie van de gedragscode. Zij geeft daarmee onder meer gehoor aan de internationale oproep om streng op te treden tegen (vermoedens van) mutaties in vermogen met een potentieel Russische herkomst, al dan niet aangeboden via buitenlandse vennootschappen. CEG maakt daarbij vanaf deze maand gebruik van identificatie door middel van biometrische data, wat volgens Snel-Guttenberg ‘een primeur is voor Curaçao’.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.