Al het nieuws

Landsverordening PAC nu pas gepubliceerd

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Downtown Management Organization (DMO) en Sociedat di Komersiantenan di Otrobanda (SKO) hebben nog geen contract gezien, laat staan ondertekend om het parkeerbeheer van de binnenstad over te nemen.

ParkeerDMO-voorzitter Mahesh Mukhi weet niet waarom het zo lang duurt, want het was de bedoeling dat het vijfjarig contract in januari getekend zou worden. Ondertussen hebben de organisaties hun huiswerk gedaan en de Stichting Willemstad Parkeerbeheer opgericht. ,,Niet een bv, zoals eerder bedacht was, maar een stichting omdat we een transparant beleid willen voeren en willen laten zien dat de inkomsten voor een goed doel, namelijk het verfraaien van de binnenstad, gebruikt worden”, zo licht Mukhi nader toe. Ook legt hij uit dat alles gereed is voor de uitvoering. ,,We weten precies hoeveel er waar en hoe besteld moet worden aan apparatuur om het parkeerbeheer mogelijk te maken. Maar we gaan daar pas mee aan de slag als het contract ook echt getekend is.” Uitgelegd wordt dat het contract van vijf jaar gaat gelden vanaf het moment dat er getekend is. Mukhi: ,,Voor de investering die wij willen doen is een contract van tien jaar gunstiger om de kosten eruit te halen. We hopen dan ook dat na vijf jaar het contract verlengd kan worden.”
De winkeliersverenigingen DMO/SKO willen het de klanten vooral eenvoudig maken door bijvoorbeeld een app te gebruiken waarmee een bedrag overgemaakt en de parkeertijd ook gemakkelijk verlengd kan worden.
Ondertussen probeert de overheid ‘af te rekenen’ met het oude parkeerbeleid en is na ruim tien jaar onlangs alsnog een ‘Landsverordening goedkeuring looptijd overeenkomst Global Metals nv’ gepubliceerd, nadat deze eerst in de Staten werd goedgekeurd. Global Metals is de officiële bedrijfsnaam van wat de Parking Authority Curaçao (PAC) genoemd werd. In de Statenvergadering over deze landsverordening werd gediscussieerd over de meest prangende vraag, namelijk hoe de overheid aan het verschuldigde geld van PAC komt. Het gaat om een bedrag van ruim 6 miljoen gulden. De tien jaar samenwerken met PAC, was zonder dat er een officiële schriftelijke overeenkomst aan ten grondslag lag. De minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Charles Cooper (MFK), gaf in de Staten aan te onderzoeken of arbitrage een kans van slagen heeft om het geld alsnog te innen.
In de overweging van de landsverordening staat onder andere: ,,Dat naar aanleiding van een aanbesteding in 2007 door het eilandgebied Curaçao, per 17 september 2009 de opdracht tot beheer en exploitatie van openbare parkeerplaatsen en terreinen, aan Global Metals nv is gegeven, maar dat de overeenkomst voor de gunning nog niet is geformaliseerd en dat het in het kader van een deugdelijk financieel beheer wenselijk is de overeenkomst alsnog aan te gaan, waarbij een looptijd van tien jaar wordt aangehouden gelet op de datum waarvan feitelijk uitvoering is gegeven aan de opdracht, met ingang van 1 februari 2010.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.