Al het nieuws

Nationale ombudsman blijft vorderingen volgen

Van onze correspondent
Den Haag - Ondanks een zeer kritisch rapport uit december 2020 van de Nationale ombudsman en tal van ideeën merken (aankomende) Caribische studenten in Nederland nog niets van verbeteringen in hun situatie. Dat zegt Deon Bisslik van de organisatie Kompas For Students in een artikel op de website van de Nederlandse ombudsman.

ombudsman2In het artikel wordt uitgebreid teruggekeken op het onderzoek van de Nationale ombudsman dat uitmondde in het rapport ‘Kopzorgen van Caribische studenten’. Daarin concludeerde ombudsman Reinier van Zutphen dat studenten van de eilanden in Nederland vaak vastlopen door een gebrek aan een gedegen voorbereiding, opvang en begeleiding. ,,Racisme, een taalachterstand, cultuurverschillen, weinig studiebegeleiding, ingewikkelde wetten en regels: de lijst is lang.” Daarbij komt nog Nederlandse regelgeving die het moeilijk tot onmogelijk maakt om bijvoorbeeld een bankrekening te openen of een verzekering en huisvesting te regelen.
Op de website van het Antilliaans Dagblad is een video te zien over de problematiek en de reacties op het rapport van de Nationale Ombudsman. De reacties in het onderwijs en de politiek waren bemoedigend, vindt de ombudsman. Van Zutphen lichtte zijn rapport toe in de Tweede Kamer. Er werd een Regiegroep opgericht door de vier landen van het Koninkrijk. Onder voorzitterschap van Ron Bormans van de Hogeschool Rotterdam werkt de groep onder andere aan verbeteringen in de voorbereiding op studeren in Nederland en de begeleiding. De nieuwe minister van Onderwijs, Robbert Dijkgraaf, zegde toe een bsn (burgerservicenummer) te gaan regelen voor Caribische studenten, zodat het openen van een bankrekening, het afsluiten van een zorgverzekering en andere formele zaken gemakkelijker worden. Ook is er aandacht voor taalbeheersing, kwijtschelding van studieschulden en psychische ondersteuning. Dijkgraaf heeft komende donderdag weer overleg met zijn collega’s van Aruba, Curaçao en Sint Maarten.
In het artikel juicht de ombudsman de in gang gezette verbeteringen toe, maar net als Bisslik vindt hij het niet genoeg. ,,Voor de studenten is er het afgelopen jaar nog niet echt iets verbeterd. Ik zie graag dat de regering nu echt gaat meewerken. De (Nederlandse, red.) regering moet geld en ruimte beschikbaar stellen om de oplossingen door te voeren.”
Projectleider Annemarie Tuzgöl is ook nog niet gerust op de plannen, want er zijn wetswijzigingen nodig en dat kost veel tijd. ,,De Nederlandse wetgeving is complex. En veel hangt met elkaar samen. Maar ik zie graag dat ministeries de regie nemen, zodat onze aanbevelingen echt opgevolgd worden.”
Bovendien maken betrokkenen zich er zorgen over dat de aanpassingen vooral voor studenten uit Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES), de Nederlandse bijzondere gemeenten, lijken te worden geregeld. Daarmee dreigt een andere behandeling te ontstaan voor de studenten van Aruba, Sint Maarten en Curaçao.
,,Het is duidelijk dat het nog te vroeg is om los te laten. Daarom blijft de Nationale ombudsman de situatie rond Caribische studenten monitoren”, aldus Tuzgöl. Toch zijn beiden optimistisch gestemd. Bisslik: ,,Ik put hoop uit de studenten zelf. Studenten die met een glimlach op hun gezicht vertellen dat ze hun diploma hebben behaald.”
Komende zomer zal de Nationale ombudsman een tussenrapportage publiceren over de vorderingen. Eind 2022 volgt dan een nieuwe rondetafelbijeenkomst. Tuzgöl: ,,We verwachten dat er in 2022 zaken verbeterd zijn. De problemen zijn duidelijk onderzocht en in beeld. Het is nu vooral een kwestie van doen.”

Op de website van het Antilliaans Dagblad is een video hierover te zien: https://antilliaansdagblad.com


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.