Al het nieuws

Meerjarige upgrading infrastructuur levert gemiddeld 0,4% groei op

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het meerjarig investeringsplan upgrading infrastructuur, waarmee de komende zes jaar 310 miljoen gulden gemoeid zou zijn, kan in beginsel een positief effect van gemiddeld +0,4 procent per jaar hebben op de economische groei van Curaçao.

planDaarnaast zal de werkloosheid in een sneller tempo dalen dan wanneer het plan niet wordt uitgevoerd.
De uitvoering van het plan heeft vrijwel een neutraal effect op de overheidsbegroting, maar de schuldquote zal wel verder toenemen. Zo luidt het advies van de Centrale Bank CBCS inzake het plan van de overheid van Curaçao om met een inhaalslag het achterstallig onderhoud weg te werken en om vernieuwing in de bestaande infrastructuur door te voeren. Door middel van het investeringsplan zou ook een extra impuls kunnen worden gegeven aan het economisch herstel, is de gedachte.
,,Een belangrijke randvoorwaarde voor het daadwerkelijk realiseren van de verwachte positieve macro-economische effecten is dat het investeringsplan op een efficiënte wijze wordt uitgevoerd”, stelt CBCS. ,,Hiervoor is het van cruciaal belang dat de verschillende investeringsprojecten worden geprioriteerd en dat de kwaliteit van de projecten wordt gewaarborgd in de aanbestedingsprocedures en de uitvoering van de projecten.”
De overheid wil over de periode 2022-2026 in de infrastructuur van Curaçao een bedrag van 250 miljoen investeren (inclusief 2027 gaat het om 310 miljoen, maar de projecties van de CBCS gaan niet verder dan vijf jaar, red.). De Centrale Bank baseert zich op informatie van het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP). In 2022 zal het nog vooral gaan om onderhoudswerkzaamheden. Vanaf 2023 worden ook vernieuwingen aan de infrastructuur verricht.
De overheid zal het totale investeringsbedrag in zes tranches bij de Nederlandse Staat lenen, zo is de veronderstelling. Elke tranche heeft een looptijd van tien jaar en wordt in tien gelijke termijnen afgelost, te beginnen in het eerste jaar nadat de lening is aangegaan. In de CBCS-notitie wordt ervan uitgegaan dat de rente op de lening 1,6 procent per jaar bedraagt.
Het geleende bedrag wordt in een apart fonds gestort. Het fonds beheert deze middelen die uitsluitend zullen worden aangewend voor de uitvoering van het meerjarenplan. De grondslag van de motorrijtuigenbelasting wordt per 1 januari 2023 aangepast.
Hierdoor zal de overheid 10 miljoen extra aan inkomsten genereren (het zal burgers en bedrijven dus 10 miljoen meer kosten; bovenop de circa 40 miljoen op dit moment, red.). De overheid stort dus jaarlijks 15 miljoen van de inkomsten uit de motorrijtuigenbelasting in het fonds. Dit bedrag zal worden gebruikt voor de jaarlijkse aflossing van het geleende kapitaal. Het restant van de inkomsten van de motorrijtuigenbelasting wordt voor de begroting van de overheid gebruikt.
Het meerjarige investeringsprogramma heeft - zo rekent de CBCS uit - een positief effect op de economische groei. Over de investeringsperiode is de reële bbp-groei (bruto binnenlands product) gemiddeld 0,4 basispunten boven het basisscenario (lees: zónder de investeringen in de infrastructuur, red.). ,,Dankzij het investeringsprogramma zullen de overheidsbestedingen in het impactscenario harder groeien dan in het basisscenario.”
In het impactscenario - dus mét de investering van 250 miljoen de komende vier jaar - neemt de werkloosheid in een sneller tempo af dan in het basisscenario door de sterkere toename van de economische activiteiten. In 2026 bedraagt het werkloosheidspercentage in het impactscenario 11,2 procent. ,,Dat is één procentpunt lager dan in het basisscenario”, aldus de CBCS.

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).