Al het nieuws

Ondanks stagnatie economie meer transacties Curaçao

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De groeiende Nederlandse economie en ontwikkelingen op de woningmarkt daar blijken van invloed te zijn op de woningmarktontwikkelingen op Curaçao.

F00Woningmarkt beïnvloed door NL 1 DUSHIHet Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in Willemstad noemt dit als één van de redenen waarom de lokale economie, ondanks stagnatie, weinig effect lijkt te hebben op de woningmarktontwikkelingen op het eiland. Dit meldt het recente onderzoek ‘Ontwikkeling van de woningmarkt in de periode 2010-2021’.
Het CBS raadpleegde experts die de toenemende transacties in het (duurdere) woningmarktsegment - hoewel sprake is van economische krimp - toeschrijven aan buitenlanders; vooral uit Nederland, de Verenigde Staten, Canada en Duitsland. ,,Dit is op zich niet nieuw. De laatste jaren is de belangstelling echter duidelijk toegenomen. Voor Nederlanders zijn de redenen hiervoor de uitzonderlijk lage hypotheekrentes die in Nederland gelden (mensen hebben meer geld te besteden). Anderzijds is er de situatie van de lage rentes die banken geven op het vermogen (thans geldt in Nederland zelfs negatieve rente). Tenslotte speelt het feit dat de huidige Nederlandse woningmarkt onder spanning staat van stijgende prijzen, onder omstandigheden van een hoog woningtekort. Investeren buiten de Nederlandse markt geeft een mogelijkheid op meer rendement en om risico’s op investeringen te verkleinen. Daarbij gaat het dan niet meer exclusief om het kopen van een tweede woning, maar ook om de koop van woningen ten behoeve van verhuur (als vakantieverblijf) of voor doorverkoop”, zo wordt uitgelegd.
Uit het onderzoek van het CBS blijken ook bepaalde regio’s in trek te zijn. Zowel richting Bándabou ofwel het westelijk deel van het eiland, waar meer projecten gaande zijn (Blauw, Coral Estate, Harmonie en Piscadera), alsook Jan Thiel en Jan Sofat zijn populair.
Zoals vastgesteld door het CBS is de ontwikkeling op de woningmarkt in meerdere jaren tussen 2010 en 2021 omgekeerd aan de economische trends. Dus ondanks een verslechterende economie, stijgt het aantal transacties op de woningmarkt. ,,Dit impliceert dat er meer aan de hand was dan alleen economische omstandigheden”, aldus het CBS.
Een mogelijke oorzaak van toenemende transacties op de woningmarkt kan ook gelegen zijn in het overheidshandelen. Als voorbeeld geeft het CBS de Penshonado-regeling. Deze regeling werd in de jaren ‘90 van de vorige eeuw ingevoerd om kapitaalkrachtige personen uit het buitenland aan te trekken. Met een beloning van een lager belastingtarief op hun vermogen als ze zich op Curaçao komen vestigen, was één van de eisen dat ze een woning moesten aanschaffen.
Daarnaast heeft de overheid gerichte maatregelen getroffen om de volkshuisvesting te stimuleren, zoals de public-private partnerships (PPP). Ook wordt het monetaire beleid van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) genoemd, dat invloed kan hebben op de woningmarkt, namelijk door de sturing van de (hypotheek)rente. CBS: ,,De stand van de (hypotheek)rente is een omstandigheid die direct inwerkt op het potentieel van huishoudens om bestedingen te plegen.”
En dan is er tot slot nog de (negatieve) invloed van de coronapandemie op de woningmarkt. ,,Het aantal transacties komt op een laag niveau, dat niet eerder in de periode 2010-2021 was bereikt en de verkoopprijzen vallen terug naar het niveau van 2016.” Kort daarop gevolgd door juist weer een hausse.