Al het nieuws

‘Traject voor duurzame oplossing financiën’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het ministerie van Gezondheid, Milieu een Natuur (GMN) en de organisaties die bij de Federatie Zorginstellingen zijn aangesloten, zijn nog met elkaar in overleg. Doel is om een duurzame oplossing te vinden voor de financiële problemen van de instellingen.

F05 GMN in gesprek 1Dat heeft het ministerie van GMN met een kort persbericht naar buiten gebracht. Veel meer details zullen voorlopig niet naar buiten komen, want partijen hebben een mediastilte afgekondigd. ,,Om zo de gesprekken in alle rust te kunnen vervolgen.” Die zijn een vervolg op de spoedvergadering van maandag 24 januari, waar medewerkers van GMN aan tafel zaten met vertegenwoordigers van zes zorginstellingen: SGR-Groep (Stichting Revalidatiecentrum Curaçao), Wit Gele Kruis, Thuiszorg Bándabou, Kuido Integral Bándabou, Stichting Verpleeghuizen Curaçao (Betèsda) en Birgen di Rosario.
Zoals deze krant al eerder berichtte hebben deze zes zorginstellingen gezamenlijk een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) ondertekend met zorgvakbond cbv, maar kunnen niet alle afspraken in de cao nakomen. Geen van de zes kan de indexering uitbetalen aan het personeel en slechts enkelen de periodieke verhoging van het salaris.
De Stichting Federatie Zorginstellingen luidde vorig jaar al drie keer de noodklok in verband met de verontrustende financiële situatie van de leden. Maar op de brieven aan GMN-minister Dorothy Pietersz-Janga van 25 oktober, 22 november en 30 december kwam geen reactie. Op 17 januari was er dan toch het dringend noodzakelijke overleg over de punten die de federatie vorig jaar al in de brieven had aangekaart: het schrappen van de 12,5 procent korting op de arbeidsvoorwaarden van het personeel, een tarievenonderzoek door de Nederlandse zorgautoriteit en deelname van de federatie bij het bepalen van beleid voor de hervorming van het zorgstelsel. Minister Pietersz-Janga was daarbij niet aanwezig, maar het stichtingsbestuur vergaderde met drie medewerkers van het ministerie. Het overleg wordt nu dus voorgezet, in ieder geval met zes van de tien organisaties die zijn aangesloten bij de zorgfederatie. ,,We zijn in de fase dat de instellingen praktisch alle informatie hebben ingediend om samen met het ministerie van GMN het traject in te gaan voor een duurzame financiële oplossing”, aldus het persbericht.
Bij de Stichting Federatie Zorginstellingen zijn op Curaçao tien instellingen aangesloten, behalve de zes die al eerder werden genoemd, zijn dat: Hospice Arco Cavent, GGz Curaçao (Geestelijke Gezondheidszorg), Stichting Brasami en Fundashon Kontakto. Op Bonaire zijn Fundashon Mariadal en Mental Health Caribbean lid van de federatie. Bij alle twaalf organisaties samen zijn ongeveer 2.000 werknemers in dienst, waarvan 1.200 bij de groep van zes die gebonden zijn aan de cao met vakbond cbv. De cao liep vorig jaar ten einde, maar onderhandelingen over een nieuwe overeenkomst werden uitgesteld, omdat de overheid geen duidelijkheid gaf over subsidies, zorgcontracten, de aanpassing van de tarieven en de 12,5 procent korting op arbeidsvoorwaarden.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).