Al het nieuws

Van onze correspondent
Den Haag - Het wettelijk recht op een betaalrekening bij een Nederlandse bank voor inwoners van het Caribische deel van het Koninkrijk is een stap dichterbij. Het initiatiefwetsvoorstel is door D66-Tweede Kamerlid Joost Sneller bij de Kamer ingediend.

F03 Recht op bankrekeningIn het wetsvoorstel wordt bepaald dat iedereen met de Nederlandse nationaliteit het recht heeft op een basisbetaalrekening bij een Nederlandse bank, ongeacht de woonplaats. Aanleiding is de trend bij de banken om rekeningen van klanten buiten de Europese Unie eenzijdig op te zeggen. Hierover kwamen tal van klachten bij de Kamer terecht, ook van Caribische rekeninghouders en organisaties.

Binnen de Europese Unie (EU) geldt de richtlijn dat banken een betaalrekening met basisfuncties moeten aanbieden aan consumenten. In Nederland is dat recht verankerd in de Wet op het financieel toezicht waarin ook de diensten worden genoemd die essentieel worden geacht. Maar dit geldt alleen binnen de EU en Sneller wil dat uitbreiden naar de hele wereld.

Er worden wel voorwaarden gesteld, onder andere een cliëntonderzoek ter voorkoming van witwassen. De bank kan op basis van vijf gronden de rekening weigeren, zoals dat de aanvrager niet kan aantonen dat hij belang heeft bij een Nederlandse bankrekening, een veroordeling in de afgelopen acht jaar of een rekening hebben bij een andere Nederlandse bank. Een bankrekening opzeggen kan onder andere op grond van een verblijfplaats buiten de EU of als er twee jaar geen transacties zijn verricht.

De afgelopen jaren kregen enkele duizenden Nederlanders buiten de EU bericht van de bank dat hun rekening wordt beëindigd. De bank zou meer risico lopen en extra kosten moeten maken om de dienstverlening te blijven aanbieden. Met zijn initiatiefwet wil Sneller voorkomen dat Nederlanders buiten Europa voor problemen komen te staan zoals het maken van dure internationale overboekingen of het niet kunnen betalen van rekeningen.

In het wetsvoorstel blijft witwassen een reden om een rekening op te zeggen of te weigeren, maar dit moet dan wel worden bewezen. De bank mag de hogere kosten doorberekenen in het tarief voor de rekeninghouder in het buitenland zolang dit binnen redelijke marges blijft. Het wetsvoorstel stelt dat dit maximaal het dubbele mag zijn van een binnenlands tarief.

Bij de internetconsultatie werd positief gereageerd op het wetsvoorstel. Maar verschillende organisaties uit Bonaire, waaronder consumentenbond Unkobon en de Kamer van Koophandel, drongen aan op de aanvulling dat ook het recht op een spaar- of beleggingsrekening en een ondernemersrekening moest worden vastgelegd. Maar dat haalde de eindversie niet. Dit recht bestaat ook binnen de EU niet, aldus de initiatiefnemer.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.