Al het nieuws

CBCS: Goudvoorraad ongewijzigd gebleven

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft naar eigen zeggen ‘een deel van de waardemutatie op goud gerealiseerd’. Maar voegt er direct aan toe dat de goudvoorraad zelf ongewijzigd is gebleven.

goudOp vragen van het Antilliaans Dagblad legt de afdeling Corporate Communications van de CBCS uit dat ‘vanwege de lage rentestanden op de internationale kapitaalmarkten de interestopbrengsten van de CBCS uit hoofde van het beheer van de officiële reserves onder druk staan’.

,,Om een deel van de interestderving te compenseren, heeft de CBCS een deel van de waardemutatie op goud gerealiseerd. Dat is gebeurd met een financiële transactie van verkoop en onmiddellijke terugkoop van goud zonder dat de omvang van de goudvoorraad is gewijzigd.”

De goudvoorraad van de gezamenlijke Centrale Bank, met hoofdvestiging in Scharloo, is ‘het gehele jaar 2021 constant gebleven en bedraagt onveranderd 420.394,993 fine troy ounces’. Aldus de communicatie-afdeling.

,,Deze financiële transactie, waarbij de opbrengsten 2021 van de CBCS zijn verhoogd, terwijl de goudvoorraad constant is gebleven, heeft voorkomen dat de Landen Curaçao en Sint Maarten tekorten bij de CBCS - als gevolg van teruglopende inkomsten - zouden moeten aanzuiveren.”

Met andere woorden: als de Centrale Bank deze waardemutatie op goud níet zou hebben gedaan, dan zouden de regeringen (lees: de overheden en belastingbetalers) hebben moeten bijspringen om het deficit aan te vullen.
Toch ligt de kwestie politiek gevoelig: nog vorige maand verklaarde de Curaçaose Financiënminister Javier Silvania (MFK) op zijn Facebookpagina dat op zijn voorstel ‘de Raad van Ministers had besloten dat CBCS de goudvoorraad van Pais Kòrsou niet mag verkopen’.

Gevraagd om een toelichting, liet de CBCS toen aan deze krant weten dat de Centrale Bank ‘door het IMF een review van haar beleggingsbeleid heeft laten uitvoeren’. ,,Eén van de aanbevelingen van het IMF was om minder middelen in goud aan te houden om zo de portefeuille verder te optimaliseren. Deze aanbeveling is ook met de ministers besproken.”

Volgens het Bankstatuut is eventuele verkoop of, zoals in dit geval een waardemutatie, een bevoegdheid van de raad van bestuur (RvB) en de raad van commissarissen (RvC). De landen hebben als zogeheten vermogensgerechtigden daarin formeel geen bevoegdheid. Maar, zo verneemt de redactie, ‘natuurlijk zouden de RvB en RvC nooit zomaar goud verkopen’. Dat was dan ook niet het geval.

In het voorstel van het IMF ging het om een mogelijke herijking van het beleggingsbeleid, om meer rendement voor de Landen te halen. Nu was sprake van een ‘swap’ om ongerealiseerd resultaat te boeken voor de Landen, zónder dat de goudvoorraad van de CBCS is gewijzigd, en is ook voorkomen dat Curaçao en Sint Maarten moeten bijstorten met behulp van belastingmiddelen.

Volgens de begin deze maand gepubliceerde CBCS-balans per 30 november 2021 bedroeg de waarde van de goudvoorraad op dat moment 1.357,8 miljoen gulden (ruim 1,3 miljard). De waarde van goud fluctueert constant, maar de goudhoeveelheid is volgens de CBCS al die tijd onveranderd 420.394,993 fine troy ounces gebleven.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.