Al het nieuws

  • Thodé: Faillissement stichting dreigt

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De overheid van Curaçao moet de afspraken van 2013 zo snel mogelijk nakomen en zorgen voor sanering van de schulden van voormalig ziekenhuis Sehos. De enorme restschuld dreigt de plannen van de stichting Sint Elisabeth Foundation (SEF) de das om te doen.

F04 Sehos DistrictSEF heeft grote plannen voor de gebouwen en terreinen in Otrobanda waar het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) was gevestigd. ,,Sint Elisabeth District staat in de startblokken”, schrijft de stichting op de website. Maar de schuld, op de jaarrekening 2019 bijna 115 miljoen gulden, hangt als het zwaard van Damocles boven het project met onder andere woningen, horeca en kantoorruimtes. Inclusief een post van ruim 21,5 miljoen gulden aan leveranciers. Die verliezen na meer dan twee jaar wachten hun geduld. Een Amerikaans bedrijf heeft een rechtszaak aangespannen. ,,Daarvan kunnen er meer volgen”, zegt Elvis Thodé, financieel directeur van SEF. ,,Als we niet snel goede afspraken maken met de regering over een integrale oplossing kan dat het faillissement van de stichting tot gevolg hebben.” Dat zou echt doodzonde zijn, vindt Thodé. ,,Het project gaat over een investering van 120 miljoen gulden. Met de hele spin-off hebben we het over een economische ontwikkeling van 250 tot 300 miljoen gulden.” SEF is in gesprek met partijen die investeerders willen aantrekken, maar zich alleen willen binden aan het project als er een degelijk plan voor schuldsanering op tafel ligt.
Vanwege de dringende noodzaak heeft de SEF-directie in een presentatie aan de Raad van Ministers op 1 december uitgelegd hoe de schuld is ontstaan en welke afspraken er in 2013, voorafgaande aan de bouw van het nieuwe ziekenhuis, zijn gemaakt tussen Sehos, Usona en het Land Curaçao. Behalve dat de bijeenkomst werd afgesloten met de toezegging dat er een commissie zou worden opgericht om de zaak af te handelen, heeft SEF daarna niets meer van regering vernomen.
De schuldenproblematiek wordt in een document op de website van de stichting toegelicht. Het oorspronkelijke idee was dat Sehos de exploitatie zou voortzetten, maar in november 2019 opende Curaçao Medical Center (CMC) met een nieuwe exploitatiemaatschappij. Terwijl de Sehos-directie de afspraken is nagekomen door het terrein beschikbaar te stellen en medewerking te verlenen aan de transitie van het oude naar het nieuwe ziekenhuis, liet de overheid het afweten, zo is te lezen op de website van SEF. Want anders dan afgesproken, werd de lening van 34,8 miljoen gulden en het bedrag van 32,8 miljoen gulden voor belastingen, premies en sociale verzekeringen nooit kwijtgescholden. De schulden aan leveranciers (21, 5 miljoen) en in rekeningcourant (13,1 miljoen), de nog verschuldigde pensioenpremies (bijna 2 miljoen) en overige schulden (5 miljoen) zijn niet, zoals in het MoU vastgelegd, overgegaan naar de nieuwe entiteit. Een totaalbedrag van 41,7 miljoen gulden, dat ‘uit het nieuwe zorgbudget voor het CMC zou moeten worden voldaan’.
Dus rest niet alleen de 5,6 miljoen gulden die het Sehos na de transitie schuldig is aan het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC), zoals oorspronkelijk is overeengekomen, maar is er een restschuld van bijna 115 miljoen gulden. Met aftrek van de vorderingen op de overheid in verband met de exploitatie van de polikliniek en de kosten van arts-assistenten, gaat de huidige schuldsanering om een bedrag van bijna 80 miljoen gulden. De Sint Elisabeth Foundation beseft dat de Curaçaose overheid in financiële problemen zit en wil daarom het onroerend goed inzetten om de oude schuld af te kunnen lossen. De bedoeling is dat SEF participatie in het vastgoed verkoopt aan investeerders die nieuw kapitaal inbrengen. Dat idee heeft het Nederlandse projectontwikkelingsadviesbureau Schonck, Schul & Compagnie overgenomen in het Masterplan Sehos 2021 waar deze krant eerder uitgebreid aandacht aan heeft besteed. Tegenover de schulden van de stichting staat op de balans dan een honderd procent deelneming in de vennootschap die eigenaar is van het vastgoed. Thodé benadrukt dat het masterplan niet in opdracht van SEF is opgesteld en er ook niet voor is betaald. ,,Richard Schul heeft uit interesse zijn visie gegeven”, zegt Thodé. ,,Het plan heeft interessante facetten, maar er zijn ook onderdelen die verder uitgediept moeten worden.” Het adviesbureau stelt behalve woon-, horeca- en kantoorfuncties ook bijvoorbeeld een museum voor in het hoofdgebouw.
In het document op de website legt Sint Elisabeth Foundation uit hoe het kan dat Sehos zo’n enorme schuld heeft opgebouwd. Dat is een samenspel van factoren en oorzaken. Het begint al met te lage wettelijke tarieven. Dan stapt ‘de overheid in 2014 over op een systeem van budgetfinanciering’. Maar ook het budget wordt vastgesteld op basis van die verouderde tarievenstructuur. In het MoU van 2013 is het uitgangspunt dat het nieuwe ziekenhuis in 2017 open gaat en dat de resterende schuld van 27 miljoen gulden wordt overgenomen door het Land, ofwel gesaneerd. Daarbij is de prognose dat Sehos 2016 afsluit met een totale schuld van 73 miljoen gulden, waarvan 19,5 miljoen wordt kwijtgescholden door de Curaçaose overheid en 46 miljoen overgaat naar Hospitaal Nobo Otrobanda (HNO). Maar het ziekenhuis gaat niet in 2017, maar pas twee jaar later open. En zo lopen de schulden van Sehos verder op. Thodé: ,,Het is belangrijk dat we op korte termijn samen met de regering een integrale en structurele oplossing vinden om de ontwikkelingen die we voor ogen hebben mogelijk te maken.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.