Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De regering is in overleg met de Fundashon Kas Popular (FKP) om het mogelijk te maken dat bewoners van sociale huurwoningen hun woning kunnen kopen.

fkpHet project krijgt de naam ‘Ta pueblo su bùrt’ mee, ‘de bevolking is aan de beurt’. Bij de plannen wordt rekening gehouden met het bestaande verkoopdecreet van de regering. ,,De eerste stap is dat er een informatiecampagne gestart wordt waarin uitgelegd wordt dat huurders die van de koopoptie gebruik willen maken, zich kunnen laten registeren. De registratie zal zoveel mogelijk in de wijken en zo dicht mogelijk bij de mensen plaatsvinden”, zo legt de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Charles Cooper (MFK) in een brief aan de Staten uit.
FKP en de regering zullen op vier plekken informatietenten opzetten waar mensen zich kunnen melden voor informatie en registratie. Verder kunnen bewoners meteen van de gelegenheid gebruikmaken om zich te melden voor andere diensten van de FKP met betrekking tot het onderhoud van de huizen, de wachtlijst bij FKP en huurschulden.
De informatie is al gegeven op 27 november in Parke Himno i Bandera in Barber, maar is ook nog op 2 december in Sentro di Bario Brievengat van 17.00 tot 19.00 uur, op dezelfde tijd op 9 december in Sentro di Bario Montaña en op 11 december in Sentro di Bario Koraal Specht van 10.00 tot 12.00 uur ’s ochtends.