Al het nieuws

Voor Chogogo Bonaire duurde normale juridische procedure te lang

Van onze redactie
Kralendijk - Een ‘mondelinge gedoogbeschikking’ voor Chogogo Beach & Resort, teneinde ervoor zorg te dragen dat het nieuwste resort van Bonaire op 1 december 2021 haar deuren kan openen.

F00BON Chogogo Bon maquetteDat was de oplossing die is bedacht toen anderhalve week geleden, op 17 november, door de Directie R&O (Ruimte en Ontwikkeling) een eveneens ‘mondelinge dringende bestuursopdracht’ werd ontvangen van de gezaghebber namens het MPB/UPB-Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire.
De bestuursopdracht hield in: verricht de nodige inspanningen teneinde Chogogo alsnog van de ontbrekende vergunning te kunnen voorzien, namelijk om een kunstmatig strand te mogen aanleggen.
Dat blijkt uit een conceptbrief in handen van het <f"ADScala-Italic">Antilliaans Dagblad<f"ADScala-Romein">. Afgelopen maand ontstond de nodige ophef omdat het strand op de plek van het voormalige Sunset Beach Hotel is aangelegd zonder de benodigde natuurvergunning. De aangepaste vergunningaanvraag werd pas iets meer dan tien dagen geleden door Chogogo ingediend.
Deze aanvraag dient nog de juridische procedure te doorlopen, maar als de normale procedure gevolgd zou worden, kon de vergunning niet worden verstrekt voor of op 1 december. Dus moest er iets worden bedacht.
Vanuit de top van de ambtenarij op Bonaire werd aangegeven dat het BC, vooruitlopend op de vergunningsverlening, zou kunnen kiezen voor de mogelijkheid van een ‘gedoogbeschikking’.
,,Daarbij dient men rekening te houden met het feit dat derden tegen een gedoogbeslissing kunnen opkomen, terwijl in tegenstelling tot de schriftelijke gedoogbeslissing, een mondelinge gedoogbeslissing in dit geval gunstiger zal zijn.”
Zo staat er in de brief. En: ,,Bij dit laatste moet een derde eerst een handhavingsverzoek indienen voordat er een besluit is waartegen geageerd kan worden.” De brief waarin dit staat draagt het watermerk ‘concept’; het dus niet bekend of deze passages in het definitieve document staat. Maar het geeft wel een inkijkje in wat er achter de schermen gebeurt.
De adviesbrief aan het Bestuurscollege stelt dat het OLB de mogelijkheid heeft om aan Chogogo een mondelinge gedoogbeschikking te verstrekken, waardoor de stilgelegde werkzaamheden kunnen worden hervat ‘zodat de openingsdeadline van 1 december 2021 alsnog behaald kan worden’.
Deze mogelijkheid van ‘mondelinge gedoogbeschikking’ is intern grondig besproken met diverse deskundige adviseurs van zowel R&O als Directie Toezicht & Handhaving (T&H) alsmede de top van Juridische en Algemene Zaken (JAZ) op Bonaire.
Begin november werd een bouwstop afgekondigd en kort daarna verklaarde Chogogo-directeur/eigenaar Hans Schellevis, van het gelijknamige bestaande resort op Curaçao, blij te zijn met de uitkomst van het overleg.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).