Al het nieuws

‘Disbalans vraag en aanbod’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De brandstofprijzen op Curaçao worden maandelijks structureel verlaagd, om de bevolking te verlichten, maar die verlaging wordt overschaduwd door de veel hogere aankoopprijs. Achterliggende oorzaak is een ‘disbalans tussen vraag en aanbod’.

brandstofprijsDat heeft Edwin Bogert, jurist bij Bureau Telecommunicatie & Post (BTP) gisteren uitgelegd tijdens een persconferentie met minister Ruisandro Cijntje van Economische Ontwikkeling (MEO). Dat de aankoopprijs van brandstof omhoog schiet, heeft onder andere te maken met ‘een enorme prijsstijging van natural gas’. ,,Landen die dat gebruiken hebben naar een alternatief gezocht in de vorm van olieproducten”, zegt Bogert. ,,De vraag in bijvoorbeeld Azië is enorm toegenomen, maar het aanbod blijft achter. Die disbalans zorgt voor internationale prijsstijgingen.” Curaçao voelt dat direct, omdat brandstof geïmporteerd moet worden sinds de raffinaderij op het eiland in 2018 stil viel.
De brandstoftarieven zijn opgebouwd uit een tiental componenten, waarvan de aankooprijs op de internationale markt de basis vormt. ,,In de prijs van benzine en diesel voeren we structureel een verlaging door van 22 cent”, zegt Bogert. ,,Maar dat valt nu in het niet door de stijging van prijzen van olie en olieproducten op de internationale markt.” Als voorbeeld noemt de jurist van BTP de ontwikkeling van de Platts-noteringen dit jaar. Dat zijn de prijzen die in New York worden opgesteld op basis van de wereldhandel in olie en olieproducten. In januari was de Platts-prijs van een liter benzine nog 60 cent en nu bijna 1,20 gulden. Bogert: ,,Met die 22 cent verlaging die we structureel doorvoeren, kom je dan nog op een prijsverhoging van 38 cent.”
Vooral de afgelopen paar maanden moet Curoil veel meer betalen aan de leverancier dan voorheen. De aankooprijs van een liter benzine (Mogas 95) steeg in één maand van 1,10 naar 1,19 gulden. Die kosten heeft BTP niet in één keer meegenomen in het tarief voor december. Bogert: ,,Nu hebben we de helft van de duurdere aankoop doorgevoerd en volgende maand wordt nog eens vier cent verwerkt in de opbouw van de consumentenprijs.” Op eenzelfde manier is de duurdere literprijs van diesel (van 1 gulden naar 1,15) in twee stappen doorberekend: 8 cent vorige maand en 8 cent in december. De consumentenprijs van kookgas wordt al enkele jaren laag gehouden. ,,Als je alle componenten optelt zou je eigenlijk uitkomen op 150 gulden voor een cilinder”, zegt Bogert. ,,Dat vinden we een onverantwoorde prijs. Kookgas is van fundamenteel belang voor mensen om in hun eten te kunnen voorzien.” Door middel van een zogenaamde ‘kruissubsidie’ vanuit de tarieven voor benzine en diesel wordt de eindprijs teruggebracht. Bogert: ,,Wie tankt, betaalt dus ook wat voor kookgas.” Dat dan toch een kleine gasbom 1 gulden en een grote gasbom 5 gulden duurder is in december heeft te maken met de aankoopprijs. ,,Daar moeten we toch enigszins bij in de buurt blijven”, zegt Bogert. ,,Anders wordt de kruissubsidie in verhouding te hoog.”
Curoil-directeur Yamilo Lasten zei gisteren tijdens de persconferentie dat drie miljoen gulden is geïnvesteerd in de installatie van ISO-containers. Die opslagmogelijkheid levert jaarlijks een besparing op van 30 miljoen gulden. De maandelijkse inkoopkosten zijn afgenomen van 8,5 miljoen naar 5 miljoen gulden. Dat heeft nog geen invloed op de brandstofprijs die de consument betaalt. Enerzijds vanwege de hoge aankooprijs van olieproducten in het buitenland, maar ook omdat in het tarief een waarborgcomponent is opgenomen om de levering van brandstof te kunnen garanderen.