Al het nieuws

Investeringsklimaat nog niet op niveau, maar wel beter

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Ruim een derde, namelijk 33 procent, van de bedrijven die zijn benaderd in verband met het conjunctuuronderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geeft aan te hebben geïnvesteerd in de eerste helft van 2021.

pUNDA SINT ANNABAAI DUSHI 3Dat is wat minder - om precies te zijn 3 procentpunten - in vergelijking met december 2020. Het CBS houdt elk half jaar dit onderzoek. De meest recente werd uitgevoerd in de periode juni tot en met augustus en betrof het eerste halfjaar van 2021.
,,Van de bedrijven heeft 32 procent aangegeven dat er van investeringsbelemmeringen sprake is geweest”, aldus het CBS in een toelichting. Een gemiddeld en lager percentage dan december 2020, toen 39 procent werd gemeten.
Investeren in vernieuwing of vervanging ‘is van groot belang’ voor het bestaan en in stand houden van een onderneming, legt het CBS uit. ,,Wil een onderneming winst maken en vooral, winst blijven maken, dan zijn investeringen zelfs een conditio sine qua non. Investeringsbelemmeringen spelen dus een heel belangrijke rol bij het ondernemen en doen van investeringen.”
Het conjunctuuronderzoek meet ook de meningen ten aanzien van het investeringsklimaat. ,,Het investeringsklimaat, ook wel genoemd ondernemersklimaat, is medebepalend voor het gaan doen van investeringen in een onderneming.” Van belang zijn daarbij zaken zoals: vertrouwen, rechtszekerheid, functioneren overheid, stabiel financieel en politiek beleid, arbeidswetgeving, mate van corruptie, alsmede beschikbaarheid en kwaliteit van infrastructuur en productiefactoren. ,,Een slecht investeringsklimaat kan leiden tot minder investeringen, minder economische activiteiten, minder werkgelegenheid en kapitaalvlucht”, lichten de onderzoekers toe.
De mening over het investeringsklimaat was halverwege dit jaar in vergelijking met december 2020 ‘vrij sterk verbeterd’. Aanzienlijk minder bedrijven hebben aangegeven het klimaat ‘slecht’ te vinden; dit is afgenomen van het hoge percentage van 57 procent naar 38 procent. ,,Ook nogal hoog, maar wel een duidelijke verbetering”, meent het CBS.
Het aandeel bedrijven dat heeft aangegeven het klimaat ‘goed’ te vinden is iets toegenomen van 3 naar 4 procent van de bedrijven. Duidelijk meer bedrijven beschouwen het investeringsklimaat als ‘matig’. Dit is met 16 procentpunten toegenomen naar het niveau van 2019, pre-corona dus, van 40 naar 57 procent.
Er zijn wel onderlinge verschillen tussen bedrijven met weinig, meer en veel personeel. Overal is de perceptie wel verbeterd, maar het meest bij de grote bedrijven. Bij de kleine bedrijven - tot tien werknemers - heeft 51 procent aangegeven het investeringsklimaat ‘matig’ te vinden (was 32 procent).
Bovendien vinden minder kleine bedrijven het nu ‘slecht’; dat is afgenomen van 67 naar 47 procent. ,,Dit is beduidend minder dan de vorige periode.” Vrijwel geen enkel klein bedrijf vindt het investeringsklimaat ‘goed’; nog geen 2 procent van de respondenten.
CBS: ,,Ook bij de middelgrote bedrijven is een verbetering van de situatie opgetreden en zijn de percentages verbeterd.” Hier is ‘matig’ toegenomen van 43 naar 58 procent en is het percentage ‘slecht’ afgenomen van 53 naar 37 procent. Ruim 5 procent vindt het investeringsklimaat nu goed (was nog geen 4 procent per december 2020).
De verbetering van de perceptie van het investeringsklimaat heeft zich vooral ook voorgedaan bij de grote bedrijven - met meer dan 50 werknemers. Per juni 2021 vindt een derde het investeringsklimaat ‘slecht’. In december was dat nog 52 procent. Bovendien vinden ook hier meer grote bedrijven het ‘matig’; 61 procent van deze bedrijven (was 45 procent). Het aandeel ‘goed’ is hier iets toegenomen; van 3 naar 6 procent.
Aldus het conjunctuuronderzoek dat in de maanden juni-augustus werd afgenomen onder ruim 460 ondernemingen op Curaçao.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).