Al het nieuws

Van onze correspondent
Den Haag - De herontwikkeling van het Plaza-project moet zorgvuldig gebeuren in overleg met Unesco om te voorkomen dat hierbij de status van Werelderfgoed van Willemstad in gevaar komt. Dat benadrukt de Nederlandse minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Sport (OCW) in een brief aan het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) en het Heritage Plaza Consortium (HPC). Zij is bereid het proces te laten begeleiden door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

F03 Rijks adviseert Plaza project DUSHIDe brief van Van Engelshoven is vorige week, op 8 november, verstuurd in antwoord op een brief van APC en HPC uit augustus. Vrijdag is een afschrift naar de Tweede Kamer gestuurd. De demissionaire Nederlandse minister wijst daarin op de noodzaak dat de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) als ‘siteholder’ van het werelderfgoed betrokken wordt bij het project.
In de brief aan Van Engelshoven leggen APC en HPC uit dat zij met het project de stad willen revitaliseren en tegelijk het vestigingsklimaat voor Punda en Otrobanda met een langjarige aanpak willen verbeteren. Die gecombineerde aanpak onderschrijft de bewindsvrouw als van belang voor ‘de uitzonderlijke universele waarde’ van Willemstad.
Inmiddels is er een gesprek geweest tussen OCW en de projectleiders, blijkt uit de brief. Daarin heeft OCW aangegeven ondersteuning te willen geven bij de melding van het project bij Unesco. ,,Het informeren van het Werelderfgoedcentrum over een grote ingreep in een werelderfgoed is een verplichting die verbonden is aan de werelderfgoedstatus.” Daaraan verbonden is een voorafgaand onderzoek naar de plannen ‘om in een volgend stadium te kunnen bepalen of en hoe bouwwerken in te passen zijn in het werelderfgoed’ zodat de universele waarde niet wordt aangetast. Daarover kan de Rijksdienst adviseren, schrijft Van Engelshoven, waarbij VVRP betrokken moet worden.
Minder enthousiast reageert de minister op de suggestie van APC en HPC om het Plaza project op te nemen in de gesprekken over het Coho. ,,Het landspakket bevat vele maatregelen om de economie van Curaçao weerbaar en veerkrachtig te maken. Stedelijke vernieuwing als zodanig is geen onderdeel van het landspakket.”
Er valt wel te praten over technische ondersteuning bij het project, maar dan zal de Curaçaose regering een verzoek daarvoor moeten indienen. ,,Dit moet dan passen binnen de prioritering van het geheel aan maatregelen op economisch gebied, zoals tussen beide landen wordt afgesproken.”
Verder is Van Engelshoven graag bereid om samen te werken in het kader van 25 jaar Willemstad Werelderfgoed in 2022. Het Unesco Werelderfgoedverdrag bestaat volgend jaar bovendien vijftig jaar. ,,Inderdaad een mooie symbolische gelegenheid om langjarig samen te werken aan een nieuwe toekomst van de historische structuur van Willemstad.” Het bestaande samenwerkingsprotocol voor werelderfgoed en monumentenzorg biedt daarvoor een goede basis. Er zijn hierover gesprekken gaande tussen VVRP en OCW, blijkt uit de brief van Van Engelshoven.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.