Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Onder de kop ‘Tarief gereguleerde brandstoffen, elektriciteit en water omhoog’ informeert Bureau Telecommunicatie en Post (BT&P) dat vanaf dinsdag 2 november het tarief van benzine, diesel en LPG (kookgas) op Curaçao stijgt.

brandstoffenOok het tarief van elektriciteit en water gaat omhoog en wel met ingang van maandag 1 november 2021. BT&P houdt onder andere ook toezicht op de prijsontwikkelingen van olieproducten en van nutsvoorzieningen.
Mogas 95 benzine wordt bijna anderhalf cent per liter duurder, want stijgt van nu nog 2,271 gulden aan de pomp naar 2,285 gulden.
Voor een liter LSD (low sulfur diesel) moet vanaf volgende week zelfs een dubbeltje meer betaald worden; de prijs aan de pomp stijgt van 1,694 gulden naar 1,798 gulden.
Zelfs het zwaar gesubsidieerde kookgas wordt duurder en wel een tientje voor een grote gascilinder (van 100 lbs) - die wordt 80 gulden in plaats van 70 gulden - terwijl een kleine gasfles (20 lbs) voortaan 16 gulden kost in plaats van 14 op dit moment.
Een nadere analyse laat zien dat het vooral de aankoopprijs is die de grote verschillen veroorzaakt. Sinds september 2021 is sprake van ‘substantiële stijgingen van internationale prijzen voor olie en brandstoffen’, aldus de officiële bekendmaking namens de regering, hetgeen op dit moment wereldwijd leidt tot sterk stijgende energieprijzen.
Ook op Curaçao stijgen de eindgebruikerstarieven voor zowel Mogas 95, Gasolie LSD en LPG ‘voornamelijk als gevolg van een stijging van de aankoopprijzen’. Ter voorkoming van een te grote tarieffluctuatie voor Gasolie LSD ineens, wordt de stijging van de aankoopprijs ‘in twee stappen doorgevoerd’ middels een negatieve correctie in de Overschot/Tekort-component.
,,De recente internationale prijsstijgingen zullen echter ook in de komende maanden doorwerken in de energieprijzen op Curaçao”, wordt nu reeds gewaarschuwd voor de toekomstige periode.
Ook stroom en leidingwater gaan in prijs omhoog. Het voordeligste elektriciteitstarief - huishoudelijk gebruik tot 250 kilowattuur (kWh) - wordt 63 cent per kWh. Dat was nog net geen 62 cent. Hoe hoger het verbruik hoe hoger het tarief, want boven de 350 kWh wordt het 78 cent.

Bij drinkwater uit de kraan bedraagt het goedkoopste tarief - huishoudelijk verbruik tot 9 kuub (m3) - momenteel bijna 8,49 gulden. Dat wordt met ingang van de nieuwe maand 8,57 gulden. Dat is 8 cent meer. Ook bij water geldt: hoe meer het verbruik is hoe hoger het eenheidstarief. Zo kost verbruik boven de 20 kuub 17,62 gulden per kuub.
De stijging van de stroomtarieven is het resultaat van hogere gemiddelde brandstofprijzen voor de productie van elektriciteit en een hogere correctiefactor over september 2021. De stijging van de watertarieven komt door hogere elektriciteitskosten voor de productie van water en een eveneens hogere correctiefactor over september 2021. Zo luidt de toelichting van de regering.

 


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.