Al het nieuws

Financiering tekorten CMC-budget moet eerst rond zijn

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Zonder financiering om de kosten van materiaal en medicatie te dekken, is het niet verantwoord de electieve zorg voor SVB-patiënten per vandaag te hervatten. ,,Voortzetting van deze diensten kan tussen de komende maand en het einde van dit jaar fatale gevolgen hebben voor patiënten die spoedeisende, acute of essentiële zorg nodig hebben.”

F01 Electieve zorg CMCDat stelt het Curaçao Medical Center (CMC) in reactie op het schrijven van Inspecteur voor de Gezondheidszorg Sirving Keli. Hij had het ziekenhuis opgedragen om per vandaag de electieve zorg weer op te pakken.
In een brief die gisteren is verstuurd legt CMC aan de inspecteur uit dat het ziekenhuis de verantwoordelijkheid heeft om spoedeisende, acute en essentiële zorg te verlenen. ,,Daarnaast is het een medisch-ethische verantwoordelijkheid die ook wettelijk verplicht is. Dus als CMC op dit moment electieve zorg voor SVB-patiënten voortzet, zal de situatie in de komende maanden op het punt belanden dat er geen materiaal of medicatie beschikbaar is voor de behandeling van bijvoorbeeld patiënten die dialyse, chemotherapie of bestraling nodig hebben, of degenen die betrokken zijn bij ongelukken.”
De ziekenhuisleiding vervolgt: ,,Als zorgaanbieder is CMC verantwoordelijk voor de zorg aan alle patiënten en voor het economisch functioneren van het ziekenhuis. Ook de landsverordening waarnaar prof. Keli verwijst geeft aan dat CMC verplicht is zijn bedrijfsvoering op verantwoorde wijze uit te voeren. Het stopzetten van electieve zorg voor SVB-verzekerden is het enige verantwoorde alternatief zodat CMC kan garanderen dat patiënten die spoedeisende, acute of essentiële zorg nodig hebben tot het einde van het jaar hun medische behandeling kunnen krijgen.”
Het ziekenhuis betreurt het ten zeerste dat het dit besluit per 1 oktober heeft moeten nemen. CMC heeft meerdere pogingen ondernomen om tot een concrete oplossing voor de tekorten in het zorgbudget te komen. Tot slot stelt het ziekenhuis dat het de electieve zorg zal hervatten zodra het de bevestiging krijgt dat de nodige fondsen beschikbaar zijn. Het CMC heeft ongeveer 21,5 miljoen gulden nodig om de kosten te kunnen dekken.
Keli uitte zich gistermiddag, toen hij de brief nog niet had ontvangen, optimistisch. ,,Wij hebben nog geen brief ontvangen, maar gaan ervan uit dat de nodige hervattingsacties ondertussen al zijn uitgevoerd, dan wel worden voorbereid.”