Al het nieuws

Osepa (PNP): Opletten of Coho geen roet in het eten gooit

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het MFK-wetsvoorstel voor de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) is met algemene stemmen in de Staten aangenomen, zowel coalitie als oppositie waren het met het voorstel eens. Initiatiefnemer Amerigo Thodé was gisteren niet te spreken over de laatste brief van de ARC die vroeg de wet aan te houden, totdat ARC zelf met een wetsvoorstel komt. ,,Het is een klap in het gezicht van de Staten. Hoe kan de ARC een initiatief van het parlement stoppen en hoe kan deze instantie zelf gaan zitten op de stoel van de wetgevende macht?”, zo vroeg hij zich hardop af.

F03 ARC wet wall to wallTen aanzien van de financiële paragraaf waar vragen over kwamen in de Staten - de wet ziet er immers op toe dat de ARC ook onderzoek kan doen in overheids-nv’s en dat zou meer werk en meer kosten betekenen - stelde Thodé: ,,Wij gaan over de wetgeving, de regering over de begroting. Deze wordt voor de ARC jaarlijks vastgesteld in overleg met de minister van Algemene Zaken.”
Statenlid Sheldry Osepa (PNP) bracht naar voren dat de ontwikkelingen binnen het Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (Coho) in de gaten gehouden moeten worden. ,,Hoe staan de indieners van dit wetsvoorstel tegenover de plannen binnen Coho om onderzoek te doen naar overheids-nv’s? Die richten mogelijk ook een autoriteit op om bedrijven door te kunnen lichten. Ik anticipeer hierop, want de Staten hebben nog geen informatie gekregen over de Coho-plannen. We kunnen namelijk lokaal wel deze wet aannemen, maar een consensusrijkswet staat in hiërarchie boven lokale wetgeving.” Thodé: ,,We hebben altijd gezegd dat rekening gehouden moet worden met onze autonomie en de Staatsregeling. Coho is ‘bon biní’ zolang maar niet aan de autonomie en de Staatsregeling gekomen wordt.”
Thodé kon niet alleen rekenen op sympathie voor het wetsvoorstel van Osepa, maar ook van oppositiepartij PAR in de persoon van Zita Jesus-Leito. De MAN gaf, in de personen van Giselle Mc William en Steven Martina, wat meer tegengas, maar stemde uiteindelijk wel in aan het eind van de vergadering.
Jesus-Leito geeft aan dat er weliswaar in de Memorie van Antwoord door MFK aangegeven wordt dat de ARC niet wil meewerken om gezamenlijk tot nieuwe wetgeving te komen, maar zij heeft van de ARC begrepen dat het instituut er geen probleem mee heeft als het huidige wetsvoorstel aangenomen wordt. ,,Als Staten willen wij ook niet afhankelijk zijn van de ARC die overigens achteraf altijd aanpassingen kan doen. Maar wij moeten onze functie blijven bewaken en initiatiefwetten kunnen maken. Mijn complimenten voor de indieners”, aldus het Statenlid van de oppositie. Martina ging hierop in: ,,Als het waar is wat Jesus-Leito zegt, hoe relevant is het dan om hier nog te refereren aan de bezwaren van de ARC op dit initiatiefvoorstel?” Wel vindt Martina het belangrijk te kijken naar de financiële impact: ,,Als het werkveld van de ARC met dit voorstel vergroot wordt, heeft dit ook financiële gevolgen.” Ook collega Mc William stelt over de begroting: ,,Als de ARC nu al zegt niet genoeg geld en mankracht te hebben om aan alle adviesverzoeken te voldoen, wat heeft het dan voor zin deze wet aan te nemen?”

‘Let op valkuilen’
Mc William wijst nog op het feit dat de wet weliswaar een ‘game changer’ kan zijn, maar dat er ook gevaren aan kleven. Zij waarschuwt: ,,De ARC moet niet een politiek instrument worden en kunnen blijven functioneren als onafhankelijk Staatsorgaan.” En zo vervolgt Mc William cryptisch: ,,Moeten we geen rekening houden met de wensen van de ARC, die verzocht heeft om aanhouding van behandeling omdat het orgaan zelf met wetgeving wil komen? Want, we geven de ARC nu een vork en een mes om mee te eten, maar ARC zegt dat het niet wil eten met het aangereikte bestek.”
Ook Osepa waarschuwt voor de valkuilen van het wetsvoorstel: ,,Het mag nooit de bedoeling zijn dat door deze nieuwe wet gejaagd kan worden op mensen binnen overheids-nv’s. Het gaat altijd om doelmatigheids- en rechtmatigheidsonderzoek. Want, let wel, het doel van een overheids-nv is om winst te maken, terwijl het doel van een regering en Staten zijn om een algemeen belang te dienen.”
Tegelijkertijd vindt Osepa wel dat met dit wetsvoorstel een goed instrument op tafel ligt. ,,Want er ligt nog steeds geen voorstel om bijvoorbeeld de salarissen van directeuren te controleren. En willen we niet allemaal weten, hoe het er eigenlijk aan toe gaat in organisaties als Curaçao Ports Authorities (CPA), Curoil, Selikor, Fundashon Kas Popular (FKP) en Fundashon Tayer Soshal (FTS)?”


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).