Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Premier Gilmar ‘Pik’ Pisas (MFK) heeft in zijn speech in het kader van de viering van 10-10-’10 benadrukt dat regering en bevolking vooral samen moeten optrekken voor een betere toekomst. ,,We moeten proberen te voldoen aan alle voorwaarden die horen bij een autonoom land”, zo hield hij zijn luisteraars voor.

F02 Samen optrekken,,De regering zet het beleid uit voor overleven en welzijn en het zijn de mensen die uiteindelijk dit beleid moeten uitvoeren en afronden.” Belangrijk is volgens Pisas dat mensen zich niet blijven richten op wat elkaar scheidt, maar juist wat bindt. Belangrijk in wat mensen bindt zijn cultuur, normen en waarden, werken aan weerbaarheid. ,,Daarbij moet nagedacht worden over wat voor relatie we met elkaar willen op dit eiland, in het Koninkrijk en op internationaal niveau. Participatie van eenieder is belangrijk.”


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).