Al het nieuws

Pietersz-Janga: Outside-the-box-oplossing voor CMC nodig

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Volgens minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) Dorothy Pietersz-Janga (MFK) is er een outside-the-box-oplossing nodig voor de tekorten bij het Curaçao Medical Center (CMC). ,,Ik heb geen rooskleurig verhaal. De landskas is leeg, SVB kampt met financiële problemen, het zorgbudget van het CMC is ontoereikend, het Advent Ziekenhuis komt geld tekort en alle overheidsentiteiten hebben geldproblemen. Wie alle feiten op een rij zet, komt tot de conclusie dat de oplossing niet gelijkgesteld moet worden aan financiële hulp.”

cmcDat zegt de minister in reactie op het besluit van het CMC de electieve zorg voor SVB-verzekerden tot 1 januari 2022 stop te zetten.
Gisteren kondigde de directie van het CMC dit drastische besluit aan in een persconferentie. Pietersz-Janga: ,,Het ziekenhuis heeft een zorgplicht. Het CMC stelt dat daar tegenover een vergoedingsplicht staat, maar de Curaçaose overheid heeft geen geld. We zijn afhankelijk van liquiditeitssteun uit Nederland. Deze steun is gekoppeld aan voorwaarden. Zodra we die niet tijdig nakomen, ontvangen we ook geen financiële steun uit Nederland. De regering is continu bezig met het opstellen van rapporten. Dat slokt alle tijd op. De commissies die we hebben opgericht om de kosten van de zorgsector in kaart te brengen en met aanbevelingen te komen hebben hun handen vol aan de deadlines van de uitvoeringsagenda’s.”
De minister erkent dat de situatie rond het CMC moeilijk is. ,,Maar ze zullen binnenshuis een oplossing moeten proberen te vinden. Als minister ga ik dat niet voor hen invullen. Van de 500 miljoen gulden die jaarlijks naar de zorg gaat, ontvangt het CMC 200 miljoen gulden. Wat moeten we doen als andere medische instellingen besluiten de dienstverlening te stoppen omdat het budget ontoereikend is? CMC is niet de enige zorginstelling die in brand staat.”
Volgens CMC medisch directeur Ingemar Merkies moeten de verschillende zienswijzen besproken worden en zullen de partijen uit één mond moeten spreken. ,,Ook moeten we op zoek naar andere oplossingen. Als de financiële middelen ontbreken moeten we creatief zijn.” Tijdens de persconferentie benadrukte hij het belang van een goed plan om de kosten te herstructureren en te komen tot een duurzame oplossing zodat er vrede en rust is en het ziekenhuis zich kan richten op zijn taak.”
Michel Berry, chirurg en voorzitter van de Vereniging Medische Professionals in Loondienst Curaçao (VMPiLC) wijt de culminatie van de problemen binnen de gezondheidszorg aan gebrek aan daadkracht. ,,De benodigde reorganisaties in de zorg zijn helaas niet door de verschillende overheden genomen.” Eén van de randvoorwaarden voor goede, toegankelijke en betaalbare zorg is de oprichting van een Zorgautoriteit en de heroprichting van de Gezondheidsraad. ,,Dit zijn structurele zaken in elk democratisch land waarbij zorg als een economische pijler wordt gehanteerd. De Zorgautoriteit creëert een balans tussen de vraag en zorgaanbod en de prijzen”, legt Berry uit. Eveneens is de Gezondheidsraad een onafhankelijke adviesraad met als wettelijke taak regering en parlement te adviseren op het brede terrein van de volksgezondheid en gezondheidszorg. ,,Het verschil tussen het zorgbudget van de SVB en de begroting van het CMC is dusdanig groot dat het ziekenhuis doodbloedt. Het is niet verantwoord om de electieve zorg door te zetten. Als ook de acute zorg in gevaar komt, heb je helemaal de poppen aan het dansen. Ik hou mijn hart vast.”
Alexander Saleh van de Vereniging Medisch Specialisten Curaçao (VMSC) vindt het triest dat het zover heeft moeten komen. ,,We hebben hiervoor gewaarschuwd. In de aanloop naar het nieuwe ziekenhuis zijn er tal van besluiten genomen zonder ruggespraak te houden met de werkers in het veld. De medisch specialisten zijn bijvoorbeeld niet gehoord.”
De gezondheidszorg op Curaçao is een complex gebeuren. ,,De regering wil een goede zorg, maar het prijskaartje dat daaraan hangt wil ze niet betalen. De logische conclusie is dat we de zorgstandaard naar onze draagkracht moeten bijstellen. Of je moet harde bezuinigingsmaatregelen nemen die de zorg niet raken. Denk bijvoorbeeld aan besparingen op het dure IT-systeem.”
SVB-directeur Philip Martis was niet bereikbaar voor commentaar.

CMC stopt electieve zorg SVB-patiënten

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.