Al het nieuws

Huisartsenvereniging blij met nieuwe regel

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het is al een hele tijd - sinds de coronapandemie haar intrede deed - zodanig geregeld bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) dat werknemers zichzelf online ziek kunnen melden zonder een doktersbrief. Dit kan zowel bij de eerste als de vierde ziektedag en op de dag dat de zieke werknemer eigenlijk weer arbeidsgeschikt is verklaard.

SVBHoewel werkgevers soms sterke vermoedens hebben dat werknemers gemakkelijker langer weg blijven door zich telefonisch tegenover de controlerende SVB-arts ziek voor te doen, zijn de huisartsen blij met de nieuwe regeling. Dit stelt de voorzitter van de Curaçaose Huisartsenvereniging (CHV), Jerry Semper, tegenover deze krant. ,,Wij pleiten al heel lang voor het afschaffen van de verplichte doktersbrieven voor de SVB. Ten eerste zijn huisartsen niet opgeleid om arbeidsongeschiktheid (AO) te beoordelen. AO voor iemand met een kantoorbaan is bijvoorbeeld anders dan voor een politieman. Verder hebben we te maken met de vertrouwensrelatie met de patiënt. Als een huisarts vindt dat de patiënt weer kan werken maar de persoon in kwestie zelf niet, ontstaat er een frictie tussen beiden. Daar willen we van af. Verder hebben we beroepsgeheim en vinden we het niet kunnen om medische informatie door te geven aan de SVB”, zo legt Semper uit. Hij vindt dat de oplossing gezocht moet worden in het inzetten van eigen bedrijfsartsen of Arbo-consult. ,,Dat zijn speciaal opgeleide artsen die objectief een oordeel kunnen vellen over de AO van werknemers. Dat zijn meer kosten voor een werkgever, maar ik denk dat daar de oplossing ligt.” Semper vermoedt ook dat het proces bij SVB, versneld door de coronapandemie, niet meer terug gaat naar hoe het eerder ging.

Een door de redactie van deze krant geraadpleegde SVB-arts legt uit dat een doktersbrief in het verleden nodig was om de eerste ziektedag vast te stellen. ,,Met de verplichte online aanmelding op de eerste dag wordt dit ook bereikt”, zo wordt gesteld. Op de vierde ziektedag is de SVB-verzekerde verplicht zich opnieuw ziek te melden. Ook hier is geen doktersbriefje voor nodig. Deze melding wordt opgevolgd door een telefoontje van de SVB-arts. In de regels die de SVB heeft opgesteld staat dat als de werknemer telefonisch onbereikbaar is, er geen AO toegekend wordt en dat dit zal leiden tot verlies van rechten. Maar, volgens de SVB-arts zijn ‘verreweg de meesten bereikbaar’.

Om na te gaan of de persoon ook echt ziek is, wordt als volgt gehandeld, aldus de SVB-arts: ,,De arts stelt vragen, net als tijdens een persoonlijk consult. De arts heeft ook interne informatie over verwijzingen, machtigingen, medicatie. Waar nodig wordt medische informatie van de behandelaar overgelegd. Ook kan - indien nodig - de verzekerde worden opgeroepen voor een persoonlijk consult. En als ik als arts het nodig acht, dan moet de patiënt een doktersverklaring uploaden.” Op de vierde ziektedag moet de werknemer dus gebeld worden. Het gaat hier om zo’n 150 tot 250 personen per dag, zo wordt door de SVB aangegeven.

Als de werknemer op de dag waarop hij of zij arbeidsgeschikt (AG) is verklaard nog steeds niet kan werken, kan deze zich opnieuw online melden waarna een herbeoordeling door de SVB volgt. Vroeger moest de zieke in kwestie zich dan persoonlijk melden bij de SVB. Ook bij deze online melding hoeft er geen AO-briefje van de huisarts overgelegd te worden. In de regels van de SVB staat: ,,Een AO-brief van de (huis)arts is niet noodzakelijk voor de AO-melding bij de SVB. Dit staat los van de AO-melding bij de werkgever conform diens bedrijfsregels. Na het telefonische consult stuurt de SVB per e-mail een AO-verklaring naar het door de verzekerde verstrekte e-mailadres. Indien gewenst kan de werknemer de e-mail-reply op de online AO-melding als bewijs voor de werkgever gebruiken.”

Er melden zich gemiddeld per dag 200 mensen ziek en in drukke perioden van griep of covid ligt dit aantal hoger. ,,Personen die geen internet hebben weten altijd wel een vertrouwenspersoon te vinden om de melding online te doen”, zo antwoordt de arts op een vraag van de redactie.

De Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) is gevraagd een reactie te geven op deze nieuwe online procedure bij de SVB. Directeur Daniel Hodge deed een rondgang bij de leden en stelde tegenover deze krant: ,,Vertegenwoordigers van drie sectoren hebben gereageerd, namelijk het toerisme, de fabrikanten en de supermarkten. Deze stellen dat er vaak misbruik wordt gemaakt door werknemers. De controle laat te wensen over sinds het ziekmelden online kan plaatsvinden.”


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).