Al het nieuws

Door fors lagere rente-inkomsten verlies van 3,9 miljoen

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Centrale Bank CBCS heeft vorig jaar, in het eerste coronacrisisjaar 2020, een verlies geboekt van 3,9 miljoen gulden. Dat is een groot verschil met het voorgaande jaar, toen de gerealiseerde winst nog bijna 6,9 miljoen bedroeg.

CBCSDat blijkt uit de ‘Condensed Financial Statement’ van de gezamenlijke Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten per 31 december 2020, zoals door het Antilliaans Dagblad bestudeerd.
Elk jaar geeft de CBCS het jaarverslag een bepaald thema mee. Voor 2020 werd dat ‘Agility in the time of Covid-19: Coping with a disruptive reality’ (Wendbaarheid en veerkracht in de tijd van Covid-19: Omgaan met een ontwrichtende realiteit); zie ook kader ‘Leven op z’n kop’.
Vooral de rente-inkomsten van de CBCS zijn flink onder druk komen te staan; terwijl over 2019 nog 62,5 miljoen werd verdiend aan interest, is dat bedrag geslonken tot slechts 37,9 miljoen over de twaalf maanden van 2020; een aderlating van 24,6 miljoen.
De Centrale Bank heeft zelf ook rentekosten en die kwamen het afgelopen jaar uit op 1,2 miljoen (was: 975.000 een jaar eerder). Daardoor kwamen de netto-rente-inkomsten uit op 36,7 miljoen en dat is een stuk lager dan de 61,6 miljoen over 2019.
,,De rente op de internationale markt blijft naar verwachting voorlopig laag als gevolg van de Covid-19-pandemie, die het resultaat van de Centrale Bank negatief zal beïnvloeden. Om de negatieve gevolgen hiervan voor haar resultaat en financiële positie te beperken, heeft de CBCS een plan opgesteld dat wordt gemonitord en waar nodig bijgestuurd”, aldus een toelichting op de winst- en verliesrekening.
De opbrengsten uit toezicht op financiële instellingen bleven vrijwel gelijk, namelijk iets meer dan 11 miljoen. De overige diverse inkomsten waren met bijna 1,9 miljoen lager dan de ruim 2,3 miljoen van het voorgaande boekjaar.
Aan de uitgavenkant is te zien dat de CBCS de algemene operationele uitgaven heeft weten te beperken en zelfs te drukken tot 55,8 miljoen over het hele jaar 2020 (dat was 61,3 miljoen in 2019). De totale kosten bedroegen 63,9 miljoen vergeleken met 69 miljoen een jaar eerder. Een nadere specificering van de (operationele) kosten is er niet.
Met het ‘nettoresultaat inclusief winst uit marktwaardeveranderingen en niet-gerealiseerd wisselkoersresultaat’ zijn grote bedragen gemoeid: 273,6 miljoen (versus 190,7 miljoen in 2019). Maar dat wordt ‘gecorrigeerd’ door ‘dotatie ongerealiseerde winst gerelateerd aan marktwaardeveranderingen en ongerealiseerde koersresultaten ten gunste van de bestemmingsreserves’ met vergelijkbare bedragen: 277,5 miljoen in 2020 (en 183,8 miljoen in 2019).
Onderaan de streep duikt de Centrale Bank in de min, met 3,9 miljoen in vergelijking met nog een plus van bijna 6,9 miljoen een jaar daarvoor. Het resultaat is daarmee per saldo met 10,8 miljoen verslechterd.
Het uiteindelijke verlies over 2020 is overigens minder groot dan in oktober vorig jaar werd verwacht. Volgens de projecties die toen via de Sint Maartense minister van Financiën naar buiten kwamen, werd toen nog rekening gehouden met een verlies van 6,2 miljoen.
Omdat de rente-inkomsten ook voor langere tijd onder druk zouden blijven, gingen de projecties ook voor de komende jaren uit van rode cijfers. Tussen 2020 en 2024 zou het gaan om een totaal verlies van niet minder dan 87,5 miljoen.
,,Het betreft een projectie en niet de verwachte uitkomst”, nuanceerde een woordvoerder desgevraagd tegenover deze krant. En, zo werd benadrukt: ,,Het gaat om de operationele opbrengsten en kosten; de operationele begroting dus. Niet om de Centrale Bank-taken. Onze deviezenpositie is uitstekend.”

Balanstotaal fors toegenomen

 

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

Geen tags gevonden.