Al het nieuws

‘Geestelijke gezondheidszorg vanuit één bestuurlijke eenheid biedt voordelen’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het aanbieden van de GGz-zorg, geestelijke gezondheidszorg, vanuit één gemeenschappelijke bestuurlijke eenheid biedt belangrijke voordelen.

ggzDat stellen de Stichting Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis Dr. David Ricardo Capriles en de Stichting Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie in de Jaarverantwoording 2020, door het Antilliaans Dagblad gelezen.
De wens om te komen tot verdere clustering van GGz-zorgaanbieders onder de paraplu van de Stichting GGz Curaçao past volledig binnen de visies van zowel het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) als de Stichting Federatie van Zorginstellingen, namelijk om het zorgaanbod te ontwikkelen vanuit grotere bestuurlijke eenheden.
De voornaamste voordelen op een rij: betere waarborgen voor de totstandkoming van een gemeenschappelijke zorgvisie op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg; meer mogelijkheden voor het voeren van een krachtig en coherent GGz-beleid; betere waarborgen voor de totstandkoming van patiëntgerichte ketenzorg en voorkoming van doublures in de zorg (‘juiste zorg op juiste plaats’).
Maar ook: meer mogelijkheden voor een effectieve en efficiënte inzet van personeel; effectiever en efficiënter gebruik van beschikbare voorzieningen, middelen en organisatieonderdelen waaronder de ondersteunende diensten die zijn ondergebracht binnen de moederstichting maar beschikbaar worden gesteld aan alle werkstichtingen; en het krachtiger kunnen ondersteunen van aanpalende sectoren, zoals welzijn, huisvesting, et cetera.
In 2010 is de Stichting GGz Curaçao opgezet. Deze stichting bestuurt en levert ondersteuning aan diverse zorgorganisaties, te weten: Klinika Capriles, Stichting Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie ‘Yudaboyu’, Fundashon Sonrisa en - vanaf maart 2020 - ook Fundashon pa Maneho di Adikshon (FMA). De activiteiten van FMA richten zich op preventie, behandeling en begeleiding van personen met een verslavingsproblematiek.
De zorgstichtingen die ressorteren onder de Stichting GGz Curaçao kennen ‘min of meer gelijke statuten’, legt de leiding uit. ,,Uitsluitend de statutaire naam en doelstellingen verschillen per stichting. Deze werkwijze komt de transparantie en bestuurbaarheid van de entiteiten ten goede. Ook voor nog op te richten zorgstichtingen of stichtingen die zich in de toekomst wensen aan te sluiten bij de Stichting GGz Curaçao zullen in beginsel de modelstatuten van toepassing zijn.”
Klinika Capriles is aangesloten bij de Zorgfederatie en neemt door haar aansluiting automatisch deel in het bestuur van deze stichting. De Zorgfederatie is het samenwerkingsverband van zorginstellingen en behartigt de belangen van haar leden.
Alle inspanningen van de Zorgfederatie zijn erop gericht om bij te dragen aan een verdere professionalisering van de zorgsector en die van haar leden in het bijzonder. Uitgangspunten zijn het dragen van maatschappelijke verantwoordelijkheid; een vraaggerichte benadering van de zorg; en het hanteren van (bedrijfs)economische uitgangspunten.

  • Internationale samenwerking
  • Ook lid van LVB Platform

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).