Al het nieuws

Discussie vakantiegeld ambtenaren voortgezet

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Minister van Financiën Javier Silvania (MFK) en minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) Ornelio ‘Kid’ Martina (PNP), hebben gisteren antwoord gegeven op Statenvragen die aan hun voorgangers gesteld waren. Het ontlokte Martina de opmerking: ,,We hebben dit geërfd, maar regeren is een continuïteit en gaat gewoon door.”

regerenDe vragen gingen over het vakantiegeld dat door ambtenaren ingeleverd is als onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket dat met 12,5 procent ingekort moest worden. Silvania en Martina bevestigden nog eens dat het vakantiegeld niet ingehouden wordt en daarna uitbetaald, maar dat het een extra uitkering is die de ambtenaren nu niet krijgen. Verder is uitgelegd dat voor de maand juni 2020 wel vakantiegeld is uitbetaald (een twaalfde deel) omdat de wet is ingegaan per 1 juli 2020. Hiervoor is circa 2 miljoen gulden vrijgemaakt. Met de maatregel wordt 15,8 miljoen gulden uitgespaard.
Dit is betaald aan 4.247 ambtenaren, de leerkrachten niet inbegrepen. Dit geld is inmiddels uitbetaald. De salarismaatregelen in ruil voor Nederlandse liquiditeitssteun kunnen met een Landsbesluit weer ongedaan gemaakt worden, maar zo antwoorden de ministers: ,,Dit kan alleen als er weer voldoende liquiditeit is.”
Hoewel het voor veel ambtenaren wrang is geen vakantie-uitkering te krijgen omdat hier vaak schoolspullen van gekocht worden, wordt door de ministers geantwoord dat het al een jaar bekend is dat er geen betaling komt en dat ouders hierop hebben kunnen anticiperen.
Op de vraag of er dan  werkelijk niet een beetje geld bij elkaar te schrapen is (Gilbert Doran, MFK) of misschien een voorschot gedaan kan worden, wat later terugbetaald wordt (Michelangelo Martines, KEM), antwoordt Silvania stellig: ,,Er is hier geen ruimte voor op de begroting en ook niet te bewerkstellingen met een begrotingswijziging. Onze liquiditeitspositie is alarmerend.” Overigens is de 12,5 procent korting bij overheids-nv’s alleen nog maar een dringend verzoek geweest van de regering. ,,Het is vrijwillig ingevoerd, want de wet is nog niet van kracht”, aldus Silvania.

‘Zo snel mogelijk vakantiegeld’
Op de vraag van Giselle Mc William wanneer de loontrede uitbetaald wordt, antwoordt de Financiënminister: ,,Dit moet met het College financieel toezicht (Cft) besproken worden, want het is niet begroot en er is geen liquiditeit om dit te betalen.”
Martina frist het geheugen nog even op hoe dit proces gegaan is. ,,Binnen het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA) kwamen de partijen niet tot overeenstemming, waardoor door tussenkomst van de Raad van Advies besloten is de wetgeving zonder een CGOA-akkoord door te voeren.”
Na de vergadering is een motie aangenomen, met 11 stemmen vóór en 5 stemmen tegen, waarin de regering opgedragen wordt alles in het werk te stellen om zodra dit wel mogelijk is het vakantiegeld uit te betalen. Sheldry Osepa (PNP) licht toe dat een motie een wens uitspreekt. ,,Niet om mensen valse hoop te geven, maar wel een reële hoop.” Hij krijgt nogal wat weerstand van de oppositie. Want, zo is aangevoerd, een motie moet wel een wat steviger richting geven aan een regering en niet onderstrepen wat er al is. In de wetgeving is immers al aangegeven dat na juni 2021 via een landsbesluit de maatregelen ingetrokken kunnen worden. Osepa dient de oppositie van repliek: ,,Het is wel zo makkelijk om anderen neer te halen. Want waar is die stevigere motie dan?” Ook KEM is tegen, vooral omdat de regeringspartijen vóór de verkiezingen nog overal tegen waren, maar nu niet meer de broek aantrekken en scherpe besluiten nemen. Uiteindelijk stemt Michelangelo Martines (KEM) niet mee. Van PNP stemt ook Gwendell Mercelina niet en Rennox Calmes (TPK) en Eduard Braam (MFK) schitteren door afwezigheid.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).