Al het nieuws

Van onze correspondent
Den Haag - D66 zet vraagtekens bij de kennelijk illegale bouw door Defensie van kamp Dovale op plantage Wacawa en de militaire oefeningen die daar zonder vergunning worden gehouden.

kampdovaleOnderzoeksplatform Follow the Money (FTM) onthulde dat onlangs op basis van documenten die waren verkregen na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
,,Was Defensie zich bij het begin van de bouw van het kamp Dovale en de daarop volgende schietoefeningen bewust van de benodigde ‘aanlegvergunning’?” vraagt Kamerlid Salima Belhaj aan minister Ank Bijleveld van Defensie. Volgens FTM werd de vergunning pas aangevraagd toen duidelijk werd dat er een publicatie over zou verschijnen.
Belhaj vindt het vreemd dat er zelfs geen vergunning werd aangevraagd toen natuurorganisatie Carmabi erop wees dat dit nodig was. ,,Was Defensie zich bewust van het gevaar, dat de oefeningen op Wacawa vormden, voor de bedreigde dier- en plantensoorten in het gebied en de veiligheid omtrent het schieten met scherp?”
Het Kamerlid verbaast zich erover dat Defensie zich niet inzette voor ‘natuurinclusies’ bouwen, zodat flora en fauna gespaard werden. Ze suggereert dat het misschien beter zou zijn om de oefeningen voorlopig stil te leggen tot er een vergunning is.
Verder wil Belhaj weten of er afspraken zijn gemaakt met de overheid van Curaçao. Tot slot vraagt ze Bijleveld of ze op de hoogte is van een incident waarbij een vissersboot is geraakt door mitrailleurkogels. ,,Welke maatregelen zijn genomen om de bevolking te beschermen tegen oefeningen van Defensie, die plaatsvinden zonder de juiste vergunningen?”


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).