Al het nieuws

Ondanks grootste crisis en overheidstekorten; dankzij liquiditeitssteun

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Tussen alle negatieve berichten over tekorten, zoals op de landsbegroting en wat betreft de liquiditeitspositie, ook een positief bericht: de deviezenreserves hebben de grens van 3 miljard gulden gepasseerd.
deviezenDit is overigens niet het gevolg van méér export, waarmee dollars en euro’s worden verdiend, bijvoorbeeld door een bloeiende toerismebranche. Eerder is het omgekeerde het geval: ondanks een forse terugval van de toeristische en andere export-georiënteerde sectoren en de daarmee gerelateerde inkomsten, is sprake van een ruime deviezenvoorraad. Om precies te zijn van 3.004,1 miljoen gulden.
Deze stand werd gemeten op 31 april 2021, zo blijkt uit de deze week gepubliceerde verkorte balans van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS). Dat de deviezen (meer dan) op orde zijn, komt - hoe paradoxaal het ook klinkt - eigenlijk juist omdat de landen kampen met zulke enorme tekorten en daarvoor liquiditeitssteun ontvingen van Nederland; in de vorm van harde dollars.
Het gaat om honderden miljoenen guldens die door de monetaire unie - Curaçao en Sint Maarten - inmiddels ontvingen (dat geldt ook voor Aruba). In de vorm van grote leningen. Weliswaar renteloos, maar het zijn wel leningen en dus schulden die afbetaald moeten worden. De deviezenvoorraad is in die zin geflatteerd.
In de laatste publicatiemaand, april, steeg aan de activazijde van de CBCS-balans de post deviezen met 17,1 miljoen, wat in genoemde maand volgens de Centrale Bank voornamelijk het gevolg was van ontvangen gelden uit het buitenland gerelateerd aan de verkoop van het voormalige overheidstelecommunicatiebedrijf UTS én overmakingen vanuit het buitenland door pensioenfondsen en - toch ook weer - het Nederlandse ministerie van Financiën.
Een maand eerder was het voorlopige plafond van 3 miljard al bijna bereikt. Toen stond er 2.987 miljoen op de balans. Ter vergelijking: een jaar eerder, in april 2020, bedroegen de deviezenreserves nog ‘slechts’ 2,2 miljard gulden.
Na onder andere overmakingen van financiële noodsteun door Nederland stond de teller eind mei 2020 al op 2,7 miljard. Gevolgd door 2,8 miljard in november, terwijl het rampjaar werd afgesloten met 2,9 miljard aan deviezen op de CBCS-balans. Dat middenin de grootste crisis van Curaçao (en ook Sint Maarten) ooit, waarbij de economieën met 20 tot 25 procent krompen.
Er waren in april jongstleden ook ontwikkelingen die zorgden voor een matiging van de stijging van de deviezen: de overmakingen van ‘een onder de noodregeling geplaatste financiële instelling’ - de CBCS vermeldt geen naam - en de transacties van de commerciële banken op Bonaire.
Er is méér goed nieuws, hoewel tijdelijk van aard en volstrekt buiten de macht van de landen zelf om. De post ‘goud’ aan de activazijde van de CBCS-balans is in april met 57,6 miljoen gestegen naar 1.330,2 miljoen (ofwel 1,3 miljard). Dit komt door de hogere marktwaarde op de balansdatum vergeleken met eind maart 2021. De marktwaarde van de goudvoorraad kan in mei en in juni alweer anders uitpakken.
Al met al klimmen de totale activa langzaam richting de 5 miljard-grens. Per eind april werd na een stijging met 75,1 miljoen een balanstotaal geregistreerd van 4.935,3 miljoen. Een miljard meer vergeleken met toen de coronacrisis medio maart 2020 nog moest beginnen, maar kort daarop keihard toesloeg. Let wel, een balans is altijd een momentopname.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).