Al het nieuws

Volgens Oeso een van de hoogste Neet-percentages

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Op Curaçao is 17 tot 23 procent van de jongeren tussen de 15 en 24 jaar noch werkend, noch een opleiding volgend.

jongerenHet gaat om de kwetsbare groep van zogenoemde Neither in Employment nor in Education or Training (Neet)-jongeren. In absolute getallen gaat het om 2.913 jongeren, zo blijkt uit het onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) van oktober 2020.
Maar er is nog een groep van 889 onderzochte jongeren, die werkzoekend of niet-actief zijn, waarvan onbekend is of ze al dan niet onderwijs volgen. ,,Mochten deze jongeren allemaal geen onderwijs meer volgen, dan zou het aantal Neets op 3.802 uitkomen, wat een aandeel van 23 procent zou opleveren. ,,Het Neet-percentage voor 2020 ligt voor Curaçao dus tussen de 17 en 23 procent”, zo is de conclusie. Het Curaçaose percentage is hoog, als dit vergeleken wordt met door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) opgetekende Neet-percentages in andere landen. Ter vergelijking: In Nederland ligt het percentage op 4,1 procent, in de Verenigde Staten op 7,1 procent, in Colombia op 15,6 procent en het land met het hoogste percentage is Costa Rica met 17,9 procent.
Het CBS legt uit: ,,Jongeren tussen de 15 en 25 jaar volgen, zoals gezien, vaak nog dag-, avond- of online onderwijs. Om iets te zeggen over de inactiviteit en kwetsbaarheid van jongeren op de arbeidsmarkt wordt daarom ook gekeken naar de zogenaamde Neet-indicator. Deze indicator geeft het aandeel jongeren weer dat geen onderwijs of een andere training volgt én geen betaald werk heeft. Met geen betaald werk worden in dit geval dus zowel de werkzoekende als de niet-actieve jongeren bedoeld. De Neet-indicator is een van de vele indicatoren die is opgenomen in de SDG’s (Sustainable Development Goals) waarbij het doel is om wereldwijd het aandeel jongeren dat geen onderwijs volgt én niet werkt substantieel terug te dringen. Het aandeel jongeren dat niet werkt of studeert geeft onder meer een indicatie van hoe het onderwijs op de arbeidsmarkt aansluit.”
Het Curaçaose Neet-percentage is 17 procent. Maar, zoals gesteld, met een uitloop naar 23 procent.

Van de op Curaçao wonende jeugd van 15 tot en met 24 jaar (16.680 jongeren) volgt 55 procent een opleiding en zijn 2.902 werkend. De helft van de werkenden is laaggeschoold, zo blijkt ook uit het onderzoek van het CBS. ,,De door hen genoten opleidingen leiden niet op tot een beroep, het funderend onderwijs is de opstap naar het voortgezet onderwijs, het vsbo is, zoals de naam in zich heeft voorbereidend op een verdere beroepsopleiding. Het middelbaar beroepsonderwijs (sbo) niveau 1 is voor iedereen, ongeacht of er een diploma of certificaat is behaald voor een andere opleiding, toegankelijk. Het is een eenjarige beroepsopleiding waarin de jongere wordt opgeleid tot assistent. Hij of zij kan na de sbo 1-opleiding nog niet zelfstandig een beroep uitoefenen.”


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).